Gezocht: Sumehr-helden onder de specialisten

Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent zijn op zoek naar artsen-specialisten die hun ervaringen met de ‘Sumehr’ (Summarized Electronic Health Record) willen delen. In hun jaarlijkse campagne ‘Summer of Sumehr’, gericht op huisartsen, willen ze positieve getuigenissen brengen uit de tweede lijn. Wie voelt zich geroepen? Het concept van het 'verkort dossier' is immers even eenvoudig als geniaal: het maakt een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk.

Zoals de meesten weten is een Sumehr een digitale samenvatting van een elektronisch medisch dossier dat door de vaste huisarts van een patiënt wordt beheerd. De Sumehr wordt daarom ook weleens ‘verkort dossier’ of ‘gezondheidssamenvatting’ genoemd. Een Sumehr bevat alle gegevens die een snelle inschatting van iemands gezondheidstoestand moeten mogelijk maken, zoals een overzicht van medische antecedenten, de huidige problemen, vaccinatiestatus, risicofactoren, wilsverklaringen, enz. Dat verzekert de zorgcontinuïteit als de vaste arts niet beschikbaar is.

Therapeutische relatie

De samenvattingen worden geüpdatet door de huisarts, idealiter telkens wanneer er iets wezenlijks verandert aan de gezondheidstoestand van de patiënt. De Sumehrs worden vervolgens geëxporteerd naar de beveiligde Vlaamse eerstelijnskluis Vitalink. Mits een therapeutische relatie kan een andere arts of verpleegkundige de laatste Sumehr raadplegen, bijvoorbeeld via CoZo.

De Sumehr werd initieel in het leven geroepen om het werk van spoedartsen en huisartsen met wachtdienst te ondersteunen, maar inmiddels gebruiken ook andere zorgsettings het verkort dossier en schatten andere specialisten naast spoedartsen het naar waarde. De Sumehr is vanzelfsprekend een nuttig instrument bij ongeplande zorg, maar ook bij patiënten die niet verwezen zijn met een omstandige verwijsbrief.

Onderbenut potentieel

Ondanks het feit dat ongeveer de helft van de Vlamingen reeds een Sumehr heeft, wordt het potentieel ervan nog onderbenut. Bij een grote groep huisartsen is het nog geen automatisme om na ieder consult een nieuwe Sumehr aan te maken. Patiëntendossiers worden nog te weinig ‘opgeruimd’, waardoor Sumehs vaak irrelevante of gedateerde items bevatten. Het instrument is ook nog onvoldoende gekend bij de potentiële eindgebruikers.

Welke specialist wil getuigen over het gebruik van Sumehrs?

De initiatiefnemers van de campagne vinden het belangrijk om huisartsen te laten zien wie de eindgebruikers zijn van hun Sumehrs. Wie opent ze en tot welk nut zijn ze? Zorgen ze voor tijdsbesparing? Leiden ze tot betere medische beslissingen op momenten waarop huisartsen moeilijk bereikbaar zijn? Wat is goed en wat kan nog beter?

Daarom lanceren ze graag een oproep. Welke arts-specialisten zijn Sumehr-kampioenen? Wie gaat dikwijls op zoek naar de informatie die in de Sumehr vervat zit? Wie wil daar graag over getuigen? Met andere woorden: wie wil deze campagne voor een betere zorgcontinuïteit vanuit de eerste lijn mee ondersteunen?

Artsen-specialisten die hieraan willen meewerken, worden verzocht contact op te nemen met Karel Strobbe (Huisartsenvereniging Gent, karel.strobbe@hvg.be) of Wil Rijnen (Domus Medica, wil.rijnen@domusmedica.be). Zij kijken uit naar uw reacties!

Om de zorgcontinuïteit door middel van Sumehrs te verbeteren, organiseren Domus Medica en Huisartsenvereniging Gent sinds 2022 samen de zomercampagne ‘Summer of Sumehr: Zorgcontinuïteit zonder Zorgen’. Met nieuwsbrieven, filmpjes, getuigenissen, tips&tricks, webinars en LOK-groepen worden huisartsen gestimuleerd om werk te maken van goed gestructureerde patiëntendossiers en kwaliteitsvolle Sumehrs. De campagne heeft ieder jaar meer impact en geniet inmiddels de officiële steun van het Vlaams Departement Zorg. Minister Hilde Crevits is bovendien meter van de campagne. Bij de vorige editie namen meer dan 40 huisartsenkringen en wachtpostgebieden deel, waardoor ca. 80% van de Vlaamse huisartsen werd bereikt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.