Overstromingen: UZ Luik draait op volle toeren

Sinds het begin van de overstroming kreeg het CHU van Luik 184 patiënten over de vloer van wie de pathologie rechtstreeks verband hield met de ramp. Een twintigtal werd in het ziekenhuis opgenomen. Het betrof voornamelijk onderkoeling, patiënten zonder medicatie of zuurstofgebrek. Voor één persoon was de prognose levensbedreigend. Het ziekenhuis draaide op volle toeren.

Dr. Romain Betz, coördinator van het rampenplan van het Universitair Ziekenhuis van Luik, verklaarde zondag aan de RTBF dat er 170 opnames waren in zijn ziekenhuis: "Een kwart van de patiënten werd gehospitaliseerd. En driekwart kon het ziekenhuis snel verlaten."

Virginie Baÿ, verpleegkundige en hoofd van de spoedgevallendienst, beschrijft de toestand van de patiënten: "De meeste opgenomen personen hadden geen zware verwondingen. We hadden kleine trauma's zoals breuken en snijwonden. We hebben ook decompensaties van de pathologie door gebrek aan medicatie of zuurstof voor sommige patiënten. Ze besloot: "Veel patiënten zijn in het ziekenhuis aangekomen in een toestand van onderkoeling of uitdroging."

Posttraumatisch

Sommige mensen die op de spoedeisende hulp terechtkomen, hebben naast medische hulp ook psychosociale hulp nodig. Het CHU van Luik heeft psychologen en maatschappelijk werkers aangeworven om deze steun te verlenen.

Wij zijn betrokken bij de preventie van posttraumatische stressstoornissen," leggen Mireille Monville en Eric Adam uit. Zij zijn verantwoordelijk voor de psychosociale as in het Universitair Ziekenhuis van Luik. "Door onze aanpak trachten we zeer geschokte mensen, soms in paniek, weer een groter veiligheidsgevoel te geven. Dit werk wordt ook in de opvangcentra verricht, het is van fundamenteel belang in een zo dramatische situatie. Het is eerstelijnswerk om de mensen terug dat gevoel van veiligheid te geven."

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bezocht zondag de Bruyère-kliniek van het CHU in Luik. Hij kon ook de vermoeidheid van het verplegend personeel vaststellen: "Wij moeten erkennen dat het personeel aan zijn limiet zit. We moeten nadenken over de capaciteit van ons systeem om te reageren op crisissen die maanden aanslepen," zei hij zondag tijdens het nieuwsprogramma van de RTBF.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.