Franstalige mensenrechtenliga misnoegd over "disproportionele" dataverzameling door RSZ

De Franstalige liga voor de mensenrechten hekelt dat het ministerieel besluit over de coronamaatregelen van 12 januari de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) de toestemming geeft om privacygevoelige gegevens van werknemers en zelfstandigen uitgebreid te verzamelen en te verwerken. En dat "zonder democratisch debat".

Het ministerieel besluit geeft de RSZ in de strijd tegen het coronavirus de toestemming om gezondheidsgegevens en contact-, identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens van werknemers en zelfstandigen "te verzamelen, samenvoegen en verwerken, met inbegrip van datamining en datamatching". De dienst mag dat doen "ten behoeve van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, als ook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken". Dat is nodig voor "het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten".

Volgens La Ligue des droits humains (LDH) is de formulering van de passage in het ministerieel besluit "heel ongedetailleerd" en zet die de deur open voor een "extreem brede intrusie" van de privésfeer. "Het gaat in principe over alle gegevens die zijn opgenomen in de databanken van Sciensano. Het gaat om alle personen, besmet of niet. Het is niet beperkt in de tijd. Er is een aanzienlijk aantal instellingen bij betrokken. Kortom, in zijn huidige vorm is het schromelijk disproportioneel", zegt de organisatie.

Daarnaast hekelt de LDH dat opnieuw een maatregel met "een aanzienlijke invloed op onze rechten en vrijheden" zonder democratisch debat in een ministerieel besluit is opgenomen. De organisatie hamert nogmaals op het belang van volwaardige wetgeving voor de geldende coronamaatregelen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.