Maart, darmkankermaand met positief nieuws

Enkele dagen voor het begin van de darmkankermaand maart brengt de Stichting tegen Kanker posititief nieuws: ze stelt aanzienlijke vooruitgang vast in het onderzoek naar en de behandelingen van darmkanker - zelfs bij uitzaaiingen. Colorectale kanker is weliswaar een van de meest voorkomende kankers in België maar het overlevingspercentage 5 jaar na de diagnose is de laatste jaren aanzienlijk gestegen: in België zitten we nu op 70,8%. Ook het onderzoek boekt flink vooruitgang.

In maart, de internationale darmkankermaand, brengt Stichting tegen Kanker de vooruitgang in onderzoek en behandeling onder de aandacht. Deze vooruitgang biedt hoop op betere genezingskansen ongeacht het stadium waarin de kanker zich bevindt en zelfs in het geval van bepaalde uitzaaiingen.
 
De daling van de incidentie in 2020 ten opzichte van 2019 houdt waarschijnlijk verband met de Covid-19 pandemie (tijdelijke stop screenings, minder deelnames en doktersbezoek).
De standaardbehandelingen van kanker zijn gekend: chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Maar de laatste jaren zijn er hoopgevende resultaten geboekt met door Stichting tegen Kanker gesteunde gerichte therapieën – zoals patiënt- en tumorprofilering - en immunotherapie om het overlevingspercentage 5 jaar na de diagnose te verhogen.
Gerichte therapieën werken niet voor alle tumoren. Vandaar tumorprofilering vooraf.  
Immunotherapie maakt gebruik van het eigen immuunsysteem van de kankerpatiënt om tumorcellen te herkennen en te vernietigen.

Zeer hoge Belgische overlevingscijfers 

“Bij gemetastaserde dikkedarm kanker heeft de precisiegeneeskunde zijn intrede deels al gedaan. Door de recente nieuwe en meer doelgerichte behandelingen zien we immers meestal een langere overleving bij veel patiënten, ook bij patIënten bij met uitgebreide metastasen. Bij dikkedarmkanker kunnen we daarenboven vaak langdurig de levenskwaliteit verbeteren of tenminste bewaren”, aldus Prof. dr. Eric Van Cutsem, hoofd afdeling Digestieve Oncologie, UZ en KU Leuven – co-voorzitter Stichting tegen Kanker.

"De kansen op genezing verbeteren dus in alle stadia van de ziekte en dat is zeer hoopgevend. De overlevingscijfers van dikkedarmkanker zijn in België zeer hoog in vergelijking met de andere Europese landen. Dat is te danken aan een cultuur van innovatie en onderzoek, de multidisciplinaire aanpak en de goed toegankelijke gezondheidszorg in ons land. Maar in de dagelijkse praktijk stel ik vast hoe belangrijk het is om te investeren in preventie, screening en een vroegtijdige diagnose: dit biedt nog altijd de meeste kansen om de overlevingscijfers verder te verbeteren. Als arts roep ik de bevolking op om zeker gebruik te maken van de gratis test die aan huis wordt bezorgd.”

Preventie blijft primordiaal

Hoewel de behandelingen aanzienlijk zijn geëvolueerd, blijft het voorkomen van dikkedarmkanker nog steeds het belangrijkst.

Op vlak van primaire preventie kan dat door enkele welbekende maatregelen: een gezonde levensstijl met gezonde voeding (bewerkt en rood vlees beperken), voldoende lichaamsbeweging en een gezond gewicht (houden).

Op vlak van secundaire preventie door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek (georganiseerd door Vlaanderen, Wallonië en Brussel) wat een diagnose in een vroeg stadium mogelijk maakt. Die vroege diagnose  leidt tot een directe interventie door colonoscopie en poliepresectie met grote(re) kansen op genezing of vroege diagnosestelling. Dikkedarmkanker vertoont vaak lang geen symptomen en moet dus worden opgespoord om tijdig te kunnen worden behandeld. Ook moet men blijvend aandacht besteden aan familiale en erfelijke belasting als risicofactor voor dikkedarm kanker en zo een adequaat advies naar evt. erfelijkheidsonderzoek en/of preventieve screeningscolonoscopie.
Meer info vindt u hier.

> Antwerpse onderzoekers winnen prijs baanbrekend onderzoek immunologie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.