Geen prioritaire groepen bij toediening boostervaccin

De ministers van Volksgezondheid zijn het zaterdag eens geworden over een operationeel plan voor het toedienen van de boosterprik aan de volledige bevolking. De uitnodigingen worden al in de komende dagen verstuurd, op basis van de tijd die verstreken is sinds de eerste vaccinatiecyclus en de leeftijd van de betrokkenen. In maart moet de boostercampagne afgerond zijn. Belangrijk ook: er komen bij de brede uitrol geen prioritaire groepen, die voorrang krijgen op de rest van de bevolking, zoals bijvoorbeeld het onderwijzend personeel.

Dat werd vernomen bij de Waalse minister Christie Morreale, die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid voorzit. De bevoegde ministers hadden vrijdag van het Overlegcomité de opdracht gekregen om te bekijken hoe de herhalingsprik voor de brede bevolking zo snel mogelijk kan toegediend worden. Dat de boosterprik breed uitgerold zou worden, was al eerder principieel beslist, nu hebben de ministers van Volksgezondheid de strategie definitief afgeklopt.

Die zal gebeuren via het principe 'het juiste vaccin voor de juiste personen op het juiste moment'. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar de tijd die verstreken is sinds de toediening van het eerste vaccin. Wie eerst 1 prik van het Janssen-vaccin kreeg, moet minstens twee maanden wachten op zijn of haar boosterdosis. Wie het AstraZeneca-vaccin toegediend kreeg minstens 4 maanden, bij de vaccins van Pfizer en Moderna is dat minstens 6 maanden. Omdat eerder al werd beslist dat er een boosterprik wordt gegeven aan mensen die voor hun basisvaccinatie het Janssen-vaccin kregen, zijn bijna alle uitnodigingen voor deze groep al de deur uit. Een booster zal sowieso bestaan uit een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Tegelijk wordt zoals bij de eerste campagne naar de leeftijd gekeken, waarb ij vertrekkende vanaf de leeftijd van 65 jaar 'afgedaald' wordt in de leeftijdspiramide.

"Het is niet zo dat we gisteren plots in gang geschoten zijn, de boostercampagne is al weken in voorbereiding", zei Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, zaterdagmiddag op een persbriefing. Zo was de beslissing over een boosterprik voor de mensen met verminderde immuniteit, de bewoners van woonzorgcentra, 65-plussers, personen met het Downsyndroom, zorgverleners en wie eerder het Janssen-vaccin kreeg al genomen, nu is daar dus de strategie voor de rest van de bevolking tussen 18 en 65 jaar aan toegevoegd.

Van de meer dan 8,6 miljoen Belgen die volledig gevaccineerd zijn, schieten er nu nog ongeveer 4,5 miljoen over die in aanmerking komen voor een boosterprik. De grote vaccinatiecentra blijven volgens Ramaekers het "primair toedieningskanaal",  in maart hoopt hij de boostercampagne te kunnen afronden. Op Twitter schreef Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) al dat de helft van alle Vlamingen tegen het einde van het jaar een booster moet hebben gekregen. Er wordt ook gekeken hoe huisartsen, verpleegkundigen en binnenkort ook apothekers ingeschakeld kunnen worden voor de vaccinatie - de besprekingen voor vaccinatie in grote bedrijven, waarbij de bedrijfsgeneeskundige diensten ingeschakeld worden, lopen nog.

Wellicht eind volgende week wordt bovendien de website QVax weer opengesteld, waar mensen zich vrijwillig kunnen aanmelden voor het vervroegd ontvangen van een vaccin - weliswaar met respect van de uitgestippelde intervallen voor de verschillende vaccintypes.

Tot nu waren de zorgverleners een prioritaire groep voor het ontvangen van een boosterprik, maar daar komen bij de uitrol naar de brede bevolking geen groepen bij. Dus ook geen leerkrachten en kinderverzorgers, zoals Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts had gevraagd en waar ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wel oren naar had. "De snelle vaccinatie van de gezondheidswerkers was ook niet om hen individueel te beschermen, maar omdat ze in aanraking komen met kwetsbaren", legde Dirk Ramaekers uit.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.