Onrustwekkende toename van tbc in Brussel

De dienst Infectiologie van het UMC Sint-Pieter in Brussel registreert een onrustwekkende toename van het aantal gevallen van multisensibele tuberculose. De dienst, onder leiding van professor Stéphane De Wit, luidt de alarmbel bij de Brusselse overheden. Tussen 2016 en 2017 steeg het aantal gevallen in het UMC alleen al van 70 naar 105, een toename van 50%. “Onrustwekkend”, zo meent het diensthoofd. “Nog nooit eerder zagen we zo’n toename in dit ziekenhuis”, aldus professor De Wit.

Het gaat om multisensibele tuberculose en niet om multiresistente tuberculose die regelmatig in het nieuws komt. “Volgens ons is de stijging een marker voor de toenemende verarming in de samenleving. Het gaat om de meest fragiele populatie en meer bepaald daklozen.” De cijfers betreffen overigens niét de migrantenpopulatie, maar wel de autochtone populatie met miskende infecties.

Tipje van de ijsberg?

Het UMC Sint-Pieter is weliswaar gelegen in een buurt met een hoge prevalentie van extreme armoede, en voorlopig gaat het alleen om die populatie wat de toename van het aantal gevallen van tbc betreft. Maar armoede is wel degelijk een marker, wat betekent dat het aantal gevallen wellicht groter is dan het aantal geregistreerde gevallen.

“We zien steeds meer gevallen van extrapulmonale tuberculose met gynaecologische en lever- manifestaties. Dat toont aan dat patiënten met tbc laattijdig op consultatie komen en dat ze inmiddels vermoedelijk al andere mensen besmet hebben”, aldus de specialist.  

Uit onze informatie blijkt dat er geen toename van het aantal gevallen van tuberculose gemeld werd bij de Franstalige FARES of de Nederlandstalige VRGT. “Misschien is het fenomeen specifiek voor ons ziekenhuis”, aldus professor De Wit. “Of misschien gaat het om het tipje van de ijsberg.” De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC) werd al weken geleden verwittigd, maar tot nog toe werd er geen enkele concrete actie of maatregel aangekondigd.

Snel ingrijpen

Het aantal doelgerichte opsporingen in de Brusselse regio moet opgedreven worden, vooral op plekken met veel kwetsbare personen. Dat is haalbaar en behoorlijk gemakkelijk door te voeren met behulp van mobiele eenheden die uitgerust zijn om tbc te kunnen opsporen. Alleen door nieuwe gevallen op te sporen, kunnen die snel behandeld worden en verdere besmettingen vermijden. Op lange termijn moet de kwetsbaarheid van populaties aangepakt worden. Daarbij komt het aan op een maatschappelijke debat en op maatschappelijke keuzen.

De behandeling van multisensibele tuberculose is eenvoudig, maar moet wel gevolgd worden zoals het hoort. In bepaalde gevallen moeten patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis. Het UMC Sint-Pieter beschikt over een nieuwe eenheid om patiënten met tbc op te vangen die indien nodig maandenlang geïsoleerd moeten worden.

De Brusselse toestand is wellicht niet uniek. In andere grote steden zoals Charleroi, Antwerpen of Luik zijn er ook heel wat inwoners die bijzonder kwetsbaar zijn en een verhoogd risico hebben op infecties.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.