Wie zijn artsen die ziekenhuisdiensten zullen auditen?

We evolueren op federaal vlak van een controle- naar een evaluatiesysteem: een auditsysteem dat wetenschappelijk ondersteund is. In de loop van dit jaar zijn al enkele ziekenhuisaudits gepland in de strijd tegen (over)consumptie of overfinanciering. Zopas verschenen de namen van de artsen-auditeurs van de recent opgerichte Eenheid Audit Ziekenhuizen in Het Staatsblad.

Het federale inspectiesysteem richt zich nu op de beeldvorming, zware apparatuur, MRI- en CT-scans. In hoeverre dat dan uitgebreid wordt, hangt ook af van de manier waarop de gemeenschappen zich positioneren. Zij hebben immers een belangrijke bevoegdheid inzake kwaliteitscontrole van de ziekenhuizen.

Actieplan handhaving

Dit jaar is voorzien dat de audit totale heupprothese wordt afgerond. Ook de audits revalidatiediensten en dialyse lopen en zouden in 2023 klaar moeten zijn. Dat maakt allemaal deel uit van het 'actieplan handhaving' van het Riziv. Zo mikt de overheid op een verhoging van de doelmatigheid van de gezondheidszorg en wil ze een optimaal gebruik van de middelen verhogen.

Als artsen-auditeurs binnen de `eenheid Audit Ziekenhuizen' zijn benoemd:
Anita De Backer, Claire Gazzotti, Denis Gilles, Dimitri Desantoine, Frederic Proot, Isabelle Fievez, Jen Liu, Johan Pauwels, Karen Wijmeersch, Katrien Robberechts, Maxime LeJeune, 
Mathijs Van Westendorp, Najwa Farhat en Nick De Swaef.

Verder zijn er ook enkele verpleegkundige-auditeurs aangesteld. Het gaat om Chantal De Jamblinne De Meux, Jean-François Houppe en Veerle Demecheleer.

Het lijstje wordt vervolledigd met een apotheker-auditeur: Laurence Touyères.

> Actieplan Riziv bindt strijd aan tegen outliers

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.