Zeven landen keurden Nutri-score algoritme voor voedingsmiddelen goed

Eind vorige maand keurden de overheden van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland de evoluties goed van het Nutri-Score-algoritme voor voedingsmiddelen. Zo wil men de doeltreffendheid van het systeem versterken om voedingsmiddelen consistent te classificeren en de consument te begeleiden naar gezondere voedingskeuzes.

Sinds de lancering in februari 2021 door het transnationaal bestuur, beoordeelt het wetenschappelijke comité van Nutri-Score met onafhankelijke experts het Nutri-Score-algoritme namens de stuurgroep. Het comité meent dat het huidige algoritme goed presteert, maar heeft nu nog enkele prioriteitsgebieden geïdentificeerd.

Er werden wijzigingen voorgesteld aan het algoritme voor vast voedsel, zodat de Nutri-Score beter de voedingskwaliteit van producten binnen sommige voedselgroepen kan rangschikken, en dit meer in overeenstemming met de belangrijkste voedingsaanbevelingen die zijn aangenomen door de lidstaten en Zwitserland. Deze voedselgroepen omvatten vetten en plantaardige oliën, vis en zeevruchten, graanproducten en in het bijzonder brood, maar ook zuivelproducten, waaronder kaas.

Hoewel dranken ook zijn geïdentificeerd als een voedselgroep die onderhevig kan zijn aan wijzigingen in het algoritme, loopt het herzieningsproces daar nog en worden enkele voorstellen van het wetenschappelijk comité verwacht voor eind 2022. De evolutie van het algoritme maakt het mogelijk om de volgende prioriteiten te behalen, meer in lijn met voedingsrichtlijnen. (zie foto)

Wegens de positieve impact van deze veranderingen op de classificatie van voedingsmiddelen door de Nutri-Score, in overeenstemming met de voedingsaanbevelingen, stemde de stuurgroep voor de aanname van deze evoluties van het algoritme voor vaste voedingsmiddelen.

Een volgende (tweede stap) bestaat erin  om de volledige evolutie van het algoritme af te ronden. Eind 2022 komen er daarom voorstellen om het algoritme voor dranken te herzien.
Vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe algoritme wordt aan de operatoren een voldoende lange periode overgelaten om de implementatie van het label mogelijk te maken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.