Ziekteverzuim in Belgische privésector blijft stijgen (SD Worx)

Het ziekteverzuim bij werknemers in België is verder gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. De stijging komt vooral door het langdurig verzuimpercentage dat in 10 jaar tijd toenam met 75 procent. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

Eén op drie werknemers (36 pct) was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. De keerzijde is dat bijna twee derde van de werknemers minstens één dag afwezig was door ziekte. Gemiddeld is de Belgische werknemer 12,6 dagen per jaar ziek. Dat is 3,2 dagen meer dan tien jaar geleden (9,4 dagen in 2008). Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15 pct naar 5,54 pct. Dat is een stijging met 40 proce nt, aldus SD Worx.

Het kortverzuimpercentage - afwezigheid minder dan een maand - steeg van 2,63 pct naar 2,78 pct. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging van 14,40 pct ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43 pct). Concreet: in 2018 was de Belg gemiddeld 2,78 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen.

De forse stijging in het totale ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim: de afwezigheid door ziekte tussen een maand en een jaar die blijft groeien. Vorig jaar lag het langdurig ziekteverzuim op 3,03 pct, in 2008 was dit 1,73 pct, wat een stijging van is 75,1 pct.

Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3 pct van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; het jaar ervoor was dit 11,7 pct. "Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties van meer dan 1.000 werknemers. Onder 50 werknemers zien we stabilisering of zelfs een lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties", aldus Peter Beeusaert, senior consultant bij SD Worx.

Hij zag de directe ziektekosten de laatste jaren gevoelig stijgen: "Voor een organisatie met 100 werknemers is dit gemiddeld 100.000 euro per jaar, nog zonder de vervangingskosten of andere indirecte kosten."

Al heel wat bedrijven zetten in op preventieve maatregelen om verzuim tegen te gaan, zoals het organiseren van opleidingen voor leidinggevenden, het promoten van een gezonde levensstijl bij medewerkers, enz. Toch kan en moet hier nog verder op ingezet worden, om de verzuimcurve uiteindelijk te doen dalen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.