Zorgprofessionals willen betrokken worden bij vermindering regeldruk

Een vragenlijst, ingevuld door 860 Nederlandse zorgprofessionals, wijst uit dat deze professionals (65%) graag betrokken worden om de regeldruk op alle niveaus te verminderen. Zorgprofessionals zien zes strategieën op verschillende niveaus om regeldruk te verlagen. Ze verschillen allicht niet zoveel van de Belgische situatie.

Het vragenlijstonderzoek kwam tot stand via het Nivel - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg - onder 860 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Dat in de context van het overheidsprogramma [Ont]regel de Zorg.

Negen van de tien verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners vinden dat zorgorganisaties en landelijke partijen zich moeten inzetten voor vermindering van de regeldruk. Twee derde van deze zorgprofessionals (65%) vindt dat de zij daar zélf ook een actieve rol in moeten hebben. Tot nu toe worden zorgprofessionals nog beperkt betrokken bij de aanpak van regeldruk.

Zorgprofessionals zien zes strategieën op verschillende niveaus om regeldruk te verlagen. Ze geven aan dat zij tot nu toe weinig betrokken zijn bij het aanpakken van regeldruk in hun eigen zorgorganisatie. De helft (49%) is er niet bij betrokken, ook niet indirect via collega’s, of weet niet of hun beroepsgroep erbij betrokken is. De bereidheid om mee te denken is er wel; slechts 6% ziet geen enkele rol voor zichzelf bij het verminderen van de eigen regeldruk. Werkgevers kunnen de betrokkenheid van de zorgprofessionals beter faciliteren, onder andere door hen te laten meedenken en daar ook tijd voor vrij te maken, door scholing te bieden en door informatie te delen over veranderde regels en succesvolle regeldrukvermindering in andere zorgorganisaties.

Zes strategieën 
Zorgprofessionals noemen in de vragenlijst veel ideeën voor regeldrukverlaging. Hun ideeën zijn ingedeeld in zes strategieën. Dat zijn:

  • De registratie verminderen door die te beperken tot de strikt noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld door minder standaardlijsten en alleen veranderingen en bijzonderheden te registreren.
  • Registratiesystemen efficiënter maken, bijvoorbeeld door verschillende registratiesystemen te koppeln en het vóórinvullen van formulieren. Nu moet er bij het uitwisselen van informatie tussen verschillende disciplines binnen een organisatie en tussen organisaties onderling nog te vaak dezelfde informatie meer keren worden ingevuld (het welbekende only-once principe toepassen dus).
  • Extra personeel inzetten dat de zorgprofessionals ontlast bij hun administratieve taken, zodat zij meer tijd krijgen voor de patiëntenzorg.
  • Wet- en regelgeving aanpassen, zoals aanvraag-, meld- en controleprocedures.
  • Goede technische apparatuur inzetten, zoals snelle computers.
  • Meer vertrouwen op het handelen van professionals en minder controleren van de professionals.

Het onderzoek liep najaar 2022 via een online vragenlijst uitgezet onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Daarnaast konden zorgprofessionals de vragenlijst invullen via een open link. In het totaal vulden 860 zorgprofessionals de vragenlijst in (31% respons).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.