Zoveel verloren artsen aan honoraria in 2020 (Riziv)

Een Riziv-rapport maakt de balans op van het totale bedrag honorariabedrag dat artsen niet ontvingen (door covid) in 2020: het gaat om niet minder dan 675,7 miljoen vergeleken met de jaarlijkse Riziv-prognoses in een normaal jaar.

Aan het Verzekeringscomité werd een gestandaardiseerd verslag over de boekhoudkundige uitgaven voor 2020 voorgelegd, dat ook gestuurd werd naar de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de staatssecretaris van Begroting. Ook de Algemene Raad en de Commissie begrotingscontrole krijgen het in de bus.

Verlies van artsenhonoraria

Wat het eerste semester 2020 betreft: de totale uitgavendaling voor ziekenhuisdiensten wordt geraamd op 785,2 miljoen euro. Voor alle arts-gelinkte subsectoren is er een daling van de uitgaven, zowel buiten het ziekenhuis (vooral consulten en visites) als binnen het ziekenhuis (vooral consulten).  Dat impacteerde ongetwijfeld de artsenhonoraria. En wel met 671,0 miljoen (in vergelijking met wat werd verwacht in een normaal jaar zonder covid):

- 166,2 miljoen buiten ziekenhuizen

- 504,8 miljoen in ziekenhuis

Zo werden aanzienlijke uitgavenverminderingen (prestaties die achterwege bleven wegens covid) vastgesteld in het ziekenhuis, zoals voor implantaten (72,3 miljoen), ziekenhuisopnames (variabel gedeelte) (48,5 miljoen), daghospitalisatie (24,7 miljoen) en zorg met lage variabiliteit (38,7 miljoen).

Het tweede semester 2020 dan. Hier wordt het totaal aan "niet-bestede" middelen voor ziekenhuisdiensten geraamd op 182,9 miljoen. Voor artsen betekent dat 4,6 miljoen (in vergelijking met wat werd verwacht in een normaal jaar zonder covid). 

Dit bedrag is een flink stuk lager dan in de eerste jaarhelft, met name omdat de activiteit weer aantrok, maar ook omdat er extra uitgaven waren door de crisis, waarvan de artsen profiteerden. 

- 102,9 miljoen euro aan "extra uitgaven" (onvoorzien als gevolg van de crisis waarvan artsen profiteerden) buiten het ziekenhuis

- 107,5 miljoen "niet uitgegeven door stilgevallen activiteit die was voorzien" binnen het ziekenhuis

In totaal bedraagt het verlies aan honoraria voor artsen dus 675,7 miljoen euro in 2020 (in vergelijking met wat werd verwacht in een normaal jaar zonder covid):

- 63,4 miljoen euro buiten het ziekenhuis

- 612,3 miljoen binnen het ziekenhuis

Nog niet alles

Dit verslag becijfert een fenomeen waarvan we wisten dat het aan het begin van de pandemie een sterke invloed had op artsen. Hoewel in dit rapport alle uitgaven zitten waarvan kan worden verondersteld dat zij verband houden met covid, zijn de uitgaven voor technische prestaties (ECG, radiologie, klinische biologie, enz.) en voor chirurgie en anesthesie -die ook aanzienlijk daalden- niet opgenomen. Die daling bedroeg 10% in de eerste jaarhelft en 5-6% over het gehele jaar 2020 volgens de laatste ramingen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.