Tijd voor respect! (Dr Luc De Clercq)

Ja, deze oproep is expliciet gericht aan collega Roel Van Giel. Hoezeer hij wellicht hoopt om ooit een 'verbindende' beleidsmaker te worden, des te minder is hij een verbindende collega.

Op zich is er niets verkeerd aan het gegeven dat programma's van rivaliserende artsenverenigingen diametraal tegenover mekaar staan, maar het moet natuurlijk wel om artsenverdediging blijven gaan en alstublieft, mag het een beetje respectvol blijven. Niemand van de artsen wordt er vrolijk van als #trumpiaans of als #ComicalAli te worden bestempeld. Toch is dit niet essentieel. 'If you can't stand the heat, stay out of the kitchen'.

Maar er is meer aan de hand. Het gaat niet langer om een verschillende invulling van de beroepsverdediging. Ook bij Bvas-Absym merken we dagelijks dat er verschillende uitdagingen/problemen zijn (VL/FR) of bij huisartsen versus (andere) specialisten en ook ASGB (Kartel) legt andere, doorgaans meer forfaitaire klemtonen dan ons artsensyndicaat. Steeds bleef en blijft binnenin onze organisatie en in onze relatie met de collega's een fundamentele collegialiteit en respect voor de democratische regels van besluitvorming overeind.

Laat dit nu net het probleem zijn met Roel Van Giel en AADM. De wetenschappelijke huisartsenvereniging zou ineens ook het syndicale kanaal vormen voor de huisartsen en misschien ook voor de specialisten. Ze zou het voortouw nemen in de verandering en in de in haar ogen broodnodige doorgedreven forfaitarisering, herverkaveling en doorgedreven digitalisering. Artsensyndicaten dienden zich onverwijld om te bouwen tot organisaties ten behoeve van het algemeen belang. Elke weerstand tegen deze visionaire ideeën werd en wordt weggezet als hardnekkig en oubollig conservatisme.

Het is duidelijk dat de artsen niet gediend zijn met deze 'voluntaristische' demarche. Dit werd reeds zonneklaar aangetoond door de medische verkiezingen. Er was al niet veel animo voor de artsenverkiezingen, maar al allerminst voor een dergelijke fundamentele, onnatuurlijk aanvoelende ommezwaai. Ook jonge artsen met specifiek meer interesse voor werking binnen groepsverband snappen heel snel dat ondernemingszin, innovatie en therapeutische vrijheid beter kunnen worden gerealiseerd in een context van prestatiegeneeskunde en authentieke zelfstandige activiteit als 'vrije beroeper'.

Vandaar een dringende oproep aan Roel Van Giel en AADM om respect te betonen en mee te werken binnen een democratisch bepaalde besluitvorming. Steun een consequent opgebouwd voorstel voor significante opwaardering van de consultatiehonoraria. Niet het minst zal dit ten goede komen aan de huisartsen, m.i. toch een beroepsgroep die u na aan het hart zou moeten liggen. Budgettaire hinderpalen zullen er voortdurend zijn, maar het is niet aan de artsen om die hindernissen op mekaars weg te leggen!

Lees ook: veel-beloven-en-weinig-geven-doet-de-gekken-in-vreugde-leven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Rufij BAEKE

    31 oktober 2018

    ik gaf reeds via Twitter aan dat de voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica respectloos tekeer ging !