Algemene vergadering BVGG - 14 juni 2024 (Online)

Algemene vergadering BVGG - 14 juni 2024 (Online)

Waar? Online

Wanneer? 14.06.2024

Dit jaar gaat de algemene vergadering online door, start om 16 uur.

We vertellen u wat meer over de werking en activiteiten van de Belgische vereniging van geriatrie en gerontologie.

Voor het wetenschappelijk gedeelte hebben we de eer:

Leen De Coninck te verwelkomen. Zij zal een voordracht geven over:

The impact of occupational therapy on the functional performanceand social participation of home based physically frail older adults.

Accreditatie voor de artsen is aangevraagd.