E-health en gepersonaliseerde geneeskunde: belemmeren 'informed consent', gdpr en autonmie van de patiënt een implementatie?

E-health en gepersonaliseerde geneeskunde: belemmeren 'informed consent', gdpr en autonmie van de patiënt een implementatie?

Waar? Webinar

Wanneer? 03.06.2021 tot 05.05.2021

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews/Legallearning

Hoe kunnen fenomenen die moderne gezondheidszorgsystemen kenmerken, zoals e-health en gepersonaliseerde geneeskunde, in overeenstemming worden gebracht met de autonomie van de patiënt en de wetgeving inzake gegevensbescherming?

Vertrekkende vanuit drie grondbeginselen van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, geïnformeerde toestemming, anonimisering en doelbinding, wordt de positie van de patiënt als data subject geëvalueerd. Hoe vullen we deze grondbeginselen in? Wanneer werken ze, wanneer niet? Die oefening is essentieel. De acceptatie van door data gedreven tools in de gezondheidszorg hangt mede af van de antwoorden op vragen over gegevensbescherming, privacy, vertrouwelijkheid, veiligheid en autonomie.

In het boek, dat elke deelnemer aan deze webinar ontvangt, beoordeelt mevrouw Griet Verhenneman de adequaatheid van deze beginselen en evalueert ze in de context van technologische en maatschappelijke evoluties.
Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar op praktijkvragen.
Deelnemers hebben daarom de mogelijkheid tot en met donderdag 27 mei 2021 bijkomende vragen omtrent het thema van de webinar te stellen door hun vragen te mailen naar studiedag@intersentia.be, die dan beantwoord zullen worden op donderdagnamiddag 3 juni 2021.

Het programma zal daarom bestendig een update krijgen tot 27 mei 2021.
Na 27 mei 2021 is inschrijven uiteraard nog mogelijk, maar zullen er geen vragen meer kunnen gesteld worden, zodat de uiteenzetting adequaat kan voorbereid worden.

Spreker: Mevr. Griet Verhenneman, PhD, Data Protection Officer UZ Leuven, Research Fellow CiTiP – KU Leuven