Infosessies: De medische raad geadviseerd – expert editions

Infosessies: De medische raad geadviseerd – expert editions

Waar? Online

Wanneer? 23.02.2022 tot 28.09.2022

De medische raad geadviseerd – expert editions: to do 2022!

Na de sessies ‘De medische raad geadviseerd - the basics’ volgt een meer diepgaande reeks van infosessies, de "expert editions". Het is immers de bedoeling om dieper in te gaan op verschillende onderwerpen die artsen, werkzaam in en naast het ziekenhuis, ook aangaan.

Mr. Lafaut en Mr. Buelens, advocaten van Arcas Law en beiden gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht, lichten verschillende onderwerpen toe zoals de medische raad en ziekenhuisnetwerken, actualia rond het elektronisch patiëntendossier en de ziekenhuisfinanciering en ten slotte de samenwerking tussen artsen binnen en buiten het ziekenhuis.

Stip deze data alvast aan in uw agenda.

Wat houden de komende infosessies in?

Tweede (online) expertensessie (23.02.2022)
De wetgeving rond ziekenhuisnetwerken is relatief nieuw en de rol van de medische raad in een ziekenhuisnetwerk vereist de nodige praktische toelichting. De sprekers gaan ook dieper in op het zeggenschap van artsen op netwerkniveau en het statuut van de ziekenhuisarts in het netwerk. Ook gaan ze dieper in op het regionaal zorgstrategisch plan.

Derde expertensessie (25.05.2022)
De actualia rond de ziekenhuisfinanciering wordt tijdens deze infosessie besproken. Tevens wordt een update gegeven rond de laagvariabele zorg en de covid-financering. In dit laatste geval zal ook de rol van de medische raad worden toegelicht. Tevens zullen de sprekers de oekomstige financiering van medische prestaties en kosten in het ziekenhuis.

Vierde expertensessie (28.09.2022)
Ten slotte nemen de sprekers de samenwerking tussen ziekenhuisartsen in en buiten het ziekenhuisnetwerk onder de loep. Daarnaast bespreken ze de aandachtspunten voor de medische raad rond de organisatie van een extramurale polikliniek. De do’s en don’ts van overeenkomsten tussen ziekenhuizen en privépraktijken komen daarbij eveneens aan bod.