Infosessies: De medische raad geadviseerd – expert editions

Infosessies: De medische raad geadviseerd – expert editions

Waar? Online

Wanneer? 28.09.2022

Na de sessies ‘De medische raad geadviseerd - the basics’ volgt een meer diepgaande reeks van infosessies, de "expert editions". Het is immers de bedoeling om dieper in te gaan op verschillende onderwerpen die artsen, werkzaam in en naast het ziekenhuis, ook aangaan.

Mr. Lafaut en Mr. Buelens, advocaten van Arcas Law en beiden gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht, lichten verschillende onderwerpen toe zoals de medische raad en ziekenhuisnetwerken, actualia rond het elektronisch patiëntendossier en de ziekenhuisfinanciering en ten slotte de samenwerking tussen artsen binnen en buiten het ziekenhuis.

Stip deze data alvast aan in uw agenda.

Vierde en laatste expertensessie (28.09.2022) - Intra en extra murale samenwerking

Prof. Constantinus Politis, mond-, kaak- en aangezichtschirurg in UZ Leuven en o.m. bestuurslid van VAS Antwerpen, neemt de inleiding voor zijn rekening. Mr. Lafaut en Mr. Buelens nemen de samenwerking tussen ziekenhuisartsen over de ziekenhuisgrenzen heen onder de loep: welke wettelijke en contractuele bepalingen bepalen deze samenwerking? Kan een samenwerking worden opgelegd? Wat is de rol van de medische raad?

Daarnaast bespreken ze de aandachtspunten voor de medische raad rond de organisatie van of samenwerking met een extramurale polikliniek. Ook de do’s en don’ts m.b.t. afspraken tussen het ziekenhuis en privépraktijken komen hierbij aan bod.