Symposium: de geestelijke gezondheidszorg in het web van netwerken

Symposium: de geestelijke gezondheidszorg in het web van netwerken

Waar? Faculty Club Leuven

Wanneer? 13.12.2019

De overheid stimuleert de ontwikkelingen van netwerken in de zorg, ook in de geestelijke gezondheidszorg. Met de ontwikkeling van netwerken heeft de overheid als doelstelling dat mensen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven en hun eigen sociale contacten kunnen behouden. Door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken moet de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor de patiënt vergroot worden.

In het symposium op 13 december willen we dieper ingaan op de positie van de patiënt in het “web” van deze netwerken en wat dit betekent voor de verschillende stakeholders. Er zullen een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt worden en tevens persoonlijke ervaringen met het werken in netwerken gedeeld. Daarnaast wordt een beeld geschetst over hoe het financieringssysteem mee loopt doorheen dit web van trajecten.