10 PS-voorstellen gezondheidszorg

In de aanloop naar de verkiezingen onthullen de politieke partijen hun programma's, voor gezondheidszorg. De Parti Socialiste lanceert 10 voorstellen op het vlak van gezondheid.

Het algemene doel van de PS is om prioriteit te geven aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verhogen van de lonen, met een voorstel voor belastinghervorming om het netto-inkomen van werknemers met 300 euro per maand te verhogen.  Arbeidstijdverkorting is een andere belangrijke prioriteit , samen met het versterken van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg.

1 - Meer ruimte voor overleg

Als onderdeel van haar "gezondheidsprogramma" wil de PS uiteraard een groeinorm van 3% voor het gezondheidszorgbudget tussen 2025 en 2029. Met een versterking van het overleg.

2 - Geneesmiddelentekorten

De Franstalige socialisten willen ook bedrijven aanmoedigen om klinisch onderzoek uit te voeren in overeenstemming met de bewezen gezondheidsbehoeften van de bevolking door "een lijst op te stellen van geneesmiddelen die voldoen aan de gezondheidsbehoeften zoals vastgesteld door het volksgezondheidsorgaan en goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid". Om geneesmiddelentekorten tegen te gaan, roept de PS  op tot de ontwikkeling van generieke en biosimilaire alternatieven. 

3 - Vrije toegang tot huisartsen

Voor de PS is het ook essentieel om gratis behandelingen voor huisartsen en tandartsen in te voeren door het deel dat patiënten betalen (eigen bijdragen) af te schaffen en ook om patiënten beter te beschermen door een "tariefschild" dat extra kosten voor ziekenhuisopname, consulten en onderzoeken buiten ziekenhuizen (ambulante zorg) beperkt. De PS wil de middelen van de regelingen Impulseo I, II en III verhogen. Ook wil zij de medische beroepsgroep meer bewust maken van de "Teach-Back" methode (communicatie door herformulering). Tussen 40% en 80% van de medische informatie wordt vergeten tijdens consulten. 

4 - Bestrijding van supplementen

Vanaf 2024 worden supplementen verboden voor patiënten die profiteren van de "verhoogde tegemoetkoming" (BIM-patiënten). De PS stelt voor om dit verbod uit te breiden naar andere categorieën patiënten (jonger dan 18 jaar, chronisch zieken, ouderen, enz.) en om de tarieven voor andere categorieën te beperken door verplichte maximumtarieven in te stellen. Het verbod op supplementen voor consulten zou zowel binnen als buiten het ziekenhuis moeten gelden. Ten slotte wil ze de toeslagen in ziekenhuizen reguleren door een maximumvolume vast te leggen dat elk ziekenhuis niet mag overschrijden. 

5 - De klimaatuitdaging 

Gezondheid zal ook de integratie van klimaatuitdagingen vereisen door de sector van preventie en gezondheidsbevordering te versterken. Het zal ook nodig zijn om de transitie- en decarbonisatie-inspanningen van ziekenhuizen te financieren via een hervorming van de financieringsmechanismen van ziekenhuisinfrastructuren in Wallonië en Brussel, en om een echt gecoördineerd beleid te ontwikkelen voor het beheer van ziekenhuisafval.

6 - Kankerplan

Een van de prioriteiten van het PS is om aan het begin van de legislatuur twee interfederale plannen goed te keuren voor kanker en chronische ziekten (ademhalingsziekten, neurodegeneratieve ziekten, diabetes, ...) en om de middelen voor primaire preventie en vroegtijdige opsporing van deze ziekten aanzienlijk te verhogen. Op het gebied van autonomie, een van de uitdagingen van de komende jaren, "zal de uitdaging van de ouderenzorg de goedkeuring van een interfederaal "autonomie"-plan vereisen om de uitdagingen van afhankelijkheid aan te gaan en de kwaliteit van de zorg (thuis of in instellingen) en levensstijlkeuzes te garanderen".

7 - De privépraktijk van specialisten bestrijden 

De PS wil ook de vlucht van ziekenhuisartsen naar privépraktijken tegengaan door een maximale transparantie van de tarieven in te voeren. Ze stelt ook voor om het statuut van gecontracteerde zorgverleners te verbeteren door hen een reeks voordelen toe te kennen bovenop de eenvoudige terugbetaling van hun diensten (IT-premies, installatiepremies, Riziv-praktijkpremies op basis van bevolkingsparameters en/of zorgverleners in een bepaald gebied ....). 

8 - Betere ziekenhuisfinanciering

Het is voor de PS ook tijd om de ziekenhuisfinanciering te verschuiven naar een all-inclusive systeem per pathologie en per opname. De hervorming van de ziekenhuisfinanciering moet tevens de vele "verborgen" kamertoeslagen bestrijden. Tot slot trekt ze aan de alarmbel: "we moeten het risico van communicerende vaten vermijden: er bestaat een reëel risico dat medisch personeel wordt overgeheveld naar de ambulante sector".

Deze benadering van het ziekenhuis moet het ook mogelijk maken om de multidisciplinaire taken van het ziekenhuis beter te financieren, zoals infectiologie, wachtdiensten, etc.... en om de rol van het ziekenhuis als "één technisch platform" te versterken voor alle technische procedures en medische diensten (met uitzondering van consulten) die er worden geleverd. 

9 - Cyberveiligheid

De financiering van een "masterplan cyberveiligheid" is een prioriteit.

10 - Geweld 

Tot slot wil de PS een definitie van 'hardship' voor de beroepen in de zorg en persoonlijke assistentie, in het bijzonder de aspecten van zwaar werk (pensioen, werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag, tijdskrediet), zonder geweldpreventie tegen dienstverleners te vergeten en te bestrijden.  De PS pleit voor zwaardere sancties. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.