10 voorstellen Vooruit: New Deal verder uitbouwen, geen ‘villageneeskunde’, supplementen uitfaseren…

Met de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in haar rangen bouwde Vooruit veel expertise op in gezondheidszorg en dat leidde tot een uitgediept verkiezingsprogramma wat dit thema betreft. Vooruit garandeert bijkomende investeringen in zorg en gezondheidszorg met een groeinorm van 2,5% bovenop de index, op basis van de wetenschappelijke  evidentie. In onze verkiezingsreeks laten we Vooruit aan het woord.

1 - In de eerste lijn van de gezondheidszorg 

…moet de samenwerking over disciplines en zorgintegratie nog veel verder doorgedreven worden: de New Deal voor de huisartsenpraktijk is maar een eerste stap. De toekomst is aan hechte, multidisciplinaire  eerstelijnspraktijken en -netwerken, waarin huisartsen, verpleegkundigen, apothekers,  kinesitherapeuten, klinisch psychologen… nauw samenwerken om geïntegreerde zorg aan te bieden aan groepen van 5.000 tot 10.000 burgers; aan Huizen voor Zorg en Welzijn die het zorg- en welzijnsaanbod samenbrengen voor alle inwoners van een buurt of een  deelgemeente. 

“We versterken artsen door ze maximaal tijd te geven voor de zorg van de patiënt. Dat door administratieve en praktijkondersteuning in te bedden in de artsenpraktijk.”

“Multidisciplinaire eerstelijnspraktijken ingebed in de lokale samenleving, zoals Wijkgezondheidscentra, verstrekken kwalitatieve en geïntegreerde zorg, met aandacht voor de sociale determinanten van gezondheid. We blijven dit zorgmodel duurzaam financieren. Ook op Vlaams niveau investeren we in de WGC’s.”

2 - Ziekenhuizen moeten evolueren naar hoogtechnologische platforms

…die een schakel zijn in het zorgsysteem, met veel minder overnachtingen en meer samenwerking met de  eerste lijn. Concentratie van de expertise die nodig is bij hooggespecialiseerde ingrepen en  behandelingen moet topkwaliteit garanderen. Maar waar mogelijk moet nabije zorg  gekoesterd worden.

3 - Netwerken beter integreren

Er zijn de voorbije jaren op verschillende niveaus netwerken gevormd om afspraken te  maken over de zorgorganisatie: bijvoorbeeld eerstelijnszones, ziekenhuisnetwerken, netwerken GGZ, platformen palliatieve zorg,  functionele samenwerkingsverbanden van huisartsenwachtposten… “We werken aan een betere integratie van deze netwerken en stellen het belang van de zorgontvanger centraal.”

4 - Zorgverleners goed betalen voor juiste zorg

“We moeten zorgverleners betalen voor de geïntegreerde zorg die ze leveren, en dit niet gericht op een individueel probleem maar op de gezondheid en de levensdoelen van de patiënt in zijn geheel. Hierbij moet niet enkel ingezet worden op probleemoplossing maar op creëren van kansen, op luisteren naar wat de patiënt en zijn omgeving echt belangrijk vinden, op het ondersteunen van veerkracht. Zorgverleners en zorgpersoneel goed betalen voor de juiste zorg op de juiste plaats voor en door de juiste persoon.”

5 - Preventie, een collectieve verantwoordelijkheid

“Als ‘volksgezondheid’ ons doel is, dan zullen we veel sterker moeten inzetten op preventie: tabak, alcohol, ongezonde voeding, gebrek aan beweging,  geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit buiten en binnen, eenzaamheid,  verkeerd gebruik van medicatie… maken ziek. Dit gaat niet alleen over  individuele verantwoordelijkheden van mensen voor hun ‘levensstijl’, maar over een collectieve verantwoordelijkheid.”

6 - De investeringen voor mentaal welzijn verder opdrijven

… ook op het Vlaamse niveau. “Daarbij moeten we ook de historische tweedeling tussen ‘mentale gezondheid’ en ‘lichamelijke gezondheid’ achter ons laten: het aantal mensen dat om ziekte thuis blijft, terugdringen. “Zorgverstrekkers zullen daarin een veel grotere rol moeten spelen, samen met de multidisciplinaire teams die we nu aan zet brengen binnen de mutualiteiten, samen met preventiediensten,  arbeidsbemiddelaars en opleiders, en werkgevers.”

“We verbieden dat hospitalisatieverzekeringen een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling of een gesloten psychiatrische inrichting niet of onvolledig dekken. Een opname voor psychische problemen moet door de verzekeraar gelijkwaardig behandeld worden als een opname voor een andere pathologie.”

7 - Digitalisering

“Gezondheidswerkers én burgers ondersteunen in het ontwikkelen van digitale gezondheidsvaardigheden. Zo kunnen patiënten beter worden opgevolgd, ook van op afstand. We vermijden zo ziekenhuisopnames. Hartritmestoornissen kunnen zo bijvoorbeeld sneller gesignaleerd worden aan zowel de patiënt, als de arts.”

8 - Patiëntenstops tegengaan

Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met patiëntenstops omdat de arts geen tijd meer heeft. Daarom moeten we onze artsen nog beter steunen zodat ze zich vooral kunnen focussen op de kern van hun job:  zorgen voor mensen. Met een eerlijke vergoeding die  overeenstemt met het werk van een arts. “De artsen-in-opleiding oriënteren naar disciplines die kampen met tekorten of wachtlijsten. We voorzien in Vlaamse investeringsondersteuning voor de ontwikkeling van eerstelijnspraktijken op plaatsen met  een huisartsentekort.”

“We zetten in een aantal gevallen in op rechtstreekse toegang tot kinesitherapie. En schakelen de apotheker in als laagdrempelige zorgverstrekker waar dat kan (bv. inzake vaccinatie en vroegdetectie), terwijl we zijn rol versterken bij een correct  geneesmiddelengebruik. We stimuleren artsen om bedachtzamer om te gaan met het voorschrijven van onder andere antibiotica, slaapmiddelen en antidepressiva.”

Dat vertrouwen in andere zorgverstrekkers verlaagt de druk op huisartsen.

9 - Geen ‘villageneeskunde’

“Over de trend waken waarbij artsen lucratieve ingrepen wegtrekken uit het ziekenhuis. Zorg verplaatsen naar villageneeskunde wanneer dat voor de patiënt geen meerwaarde biedt, moeten we tegengaan. In geen geval mag dit ten koste gaan van de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid.”

Voor de ziekenhuishervorming slaan we het pad van samenwerking onverminderd verder in vanuit de idee ‘nabije zorg waar mogelijk, gespecialiseerde zorg waar nodig.’ De organisatie van het ziekenhuislandschap is onlosmakelijk verbonden met de financiering ervan. Daarom werken we ook daar gestaag verder aan een fundamentele hervorming. Doel: een minder complex en transparanter systeem dat (1) minder concurrentie en meer samenwerking stimuleert, én (2) aanzet tot meer kwaliteit en doelmatigheid zonder overconsumptie te belonen.

10 - Ereloonsupplementen verder afbouwen

“De ereloonsupplementen verder afbouwen en verbieden in situaties waar patiënten geen keuze hebben (doorverwijzing, noodzakelijke diagnostiek,…). We leggen een limiet op kamersupplementen en verbieden zogenaamde verborgen supplementen waarbij ziekenhuizen geld vragen voor diensten zoals wifi of een  televisie. We financieren ziekenhuizen rechtstreeks voor deze diensten. De inkomsten die ziekenhuizen verliezen door het inperken van supplementen, compenseren we via een bijdrage van de private verzekeraars die hun kosten zien dalen.”

> 10 voorstellen Groen: minder administratie, meer toegankelijkheid, einde wachtlijsten…

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jan De Jongh

  25 april 2024

  Ik ben gestopt met lezen bij het eerste punt!! Die ‘New Deal’ gaat ipv meer tijd en zorg voor de patiënt zorgen voor meer tijd voor overleg en vergaderen waardoor de huisarts in groepspraktijken nog minder bereikbaar zijn en minder patiënten gaan zien.
  Ga eerder voor een minimum aantal patiëntencontacten per week om het tekort in huisartsenwerkuren te verminderen.

 • Alexis VERPAELE

  12 april 2024

  Vooruit vreest de uitbouw van extra muros gezondheidszorg omdat in privé setting de zelfde en vaak betere kwaliteit van zorg kan geleverd worden aan een voor de gemeenschap g voordeliger tarief, omdat de “forfaits” een stuk lager kunnen getarifeerd worden. Zorg is meer persoonlijk, wachtlijsten korter. Dat is de échte reden.