5G-Belgische gezondheidswerkers luiden de noodklok! (Hippocrates Electrosmog Appeal)

Temidden van een pandemie, terwijl heel de samenleving zwaar onder druk staat, startte Proximus op 31 maart met de uitrol van de toekomstige 5G in 30 gemeenten rond Brussel.

Zelfs als dit toevallig zou zijn, lijkt het zeer ongelukkig dat dit net nu gebeurt, op een moment dat alle Belgen moeten samenwerken om dit menselijk drama te overwinnen.

Tegelijkertijd hebben consumentenorganisaties snel nog artikels gepubliceerd waarin word beweerd dat deze technologie niet gevaarlijk is. De totale blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling is de afgelopen decennia fors toegenomen. Draadloze thuistelefoons (DECT), smartphones, tablets in 3G dan 4G, Wi-Fi thuis, op het werk, in kinderdagverblijven, scholen, vervoer en openbare plaatsen ...
En nu zijn we getuige van de komst van 5G of in ieder geval 4G+ 

Nochtans is er steeds meer bewijs dat deze alomtegenwoordige en langdurige blootstelling schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien wordt radiofrequente elektromagnetische straling van draadloze technologieën sinds 2011 door de WHO beschouwd als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B), voornamelijk vanwege de verhoogde risico's op gliomen en akoestische neuromen bij langdurige gebruik.

Het voorzorgsprincipe werd op geen enkele manier nageleefd tijdens de massale inzet van deze draadloze technologieën.

Wanneer echter ernstige en mogelijk onomkeerbare risico's zijn vastgesteld, mag het gebrek aan bewijs niet worden gebruikt als voorwendsel om maatregelen ter bescherming van het milieu en de gezondheid uit te stellen.
We hebben onafhankelijke wetenschappelijke literatuur bekeken en we verwijzen onder meer naar resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Onze conclusies komen overeen met die van onafhankelijke specialisten namelijk dat het voorzorgsprincipe momenteel niet wordt toegepast en dat de bescherming van de gezondheid van burgers, en in het bijzonder kinderen, niet wordt verzekerd bij overmatige blootstelling aan deze radiofrequente elektromagnetische straling.

De normen die bedoeld zijn om de bevolking te beschermen tegen blootstelling aan elektromagnetische straling houden alleen rekening met het opwarmen van weefsels (thermisch effect) tijdens een blootstelling van beperkte duur.

Deze normen houden geen rekening met herhaalde en / of langdurige blootstellingen of met niet-thermische biologische effecten die optreden bij waarden die aanzienlijk lager zijn dan de momenteel toegestane waarden. Ze zijn niet ontworpen om foetussen, kinderen, adolescenten en ouderen te beschermen.

Voor kinderen kunnen de risico's toenemen door de cumulatieve effecten aan langdurige blootstelling. Hun hersenen, organen en zich ontwikkelende en onvolgroeide weefsels zijn mogelijk gevoeliger voor blootstelling.
En de straling dringt proportioneel dieper door in hun organen dan in die van volwassenen, want hun dimensies kleiner zijn.

Het is al 10-tallen jaren bekend dat het fors gebruik van draadloze technologie gezondheisrisico’s met zich meebrengt.

Talrijke studies (studies op cellen, dieren, epidemiologische studies) bevestigen het bestaan ​​van niet-thermische biologische effecten veroorzaakt door blootstelling aan elektromagnetische straling door draadloze technologieën.

Deze biologische effecten zijn bijvoorbeeld DNA-schade (rupturen), verstoringen in eiwitsynthese, spermabewegingen, en verstoringen in hormoonsynthese.

We kennen de gevolgen van DNA-schade alsook het verband met het optreden van kanker.

Uit onderzoeken met ratten die in 2018 zijn uitgevoerd door twee verschillende onafhankelijke instituten (NTP en Ramazzini), is gebleken dat blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling het optreden van tumoren, vooral van de hersenen, vergroot. Hierna heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in maart 2019 een herbeoordeling van de classificatie van deze stralingen binnen 4 jaar aanbevolen.

In mei 2019 erkent de Belgische Hoge Gezondheidsraad in een advies over niet-ioniserende straling het bestaan van de biologische effecten van deze straling op niet-thermische niveaus. Er is een statistisch significant verband met de toename van het risico op cerebrale gliomen en homolaterale akoestische neuromen.  Er is ook een verband tussen maternale blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoonfrequenties en het bestaan van gedrags- en taalstoornissen bij kinderen.

Hoewel sommige kankers meer dan 20 jaar nodig hebben om zich te ontwikkelen, is er in sommige Europese landen al een toename van glioblastomen (hersenkankers).

Gezien deze feiten zou het onredelijk zijn om te blijven beweren dat dit alles geen gevaar voor de gezondheid oplevert .

En 5G ?

De installatie van 5G vereist een aanzienlijke versoepeling van de normen die al veel te hoog zijn.

Bovendien is deze technologie, die technische specifieke kenmerken heeft die verschillen van technologieën van eerdere generaties, niet onderworpen aan gezondheidsstudies. Sommige wetenschappers vrezen een toename van het optreden van huidkanker en oogletsels als gevolg van het gebruik van hogere frequenties.

Bovendien zal de vermenigvuldiging van het aantal relaisantennes dat nodig is voor de installatie van het 5G-netwerk een algemene verhoging van de blootstellingniveaus voor de bevolking betekenen.

Dit betekent dat we totaal niet weten wat de gevolgen gaan zijn voor de algemene gezondheid.

Het is ook een schending van de Code van Nuremberg, aangezien het uiteindelijk een experiment is op mensen zonder hun toestemming. Zonder met zekerheid te kunnen zeggen dat het voordeel voor de samenleving groter is dan het risico voor de gezondheid.

Als artsen zien we meer en meer pathologieën die verband houden met omgevingsfactoren zoals ook deze toenemende blootstelling van de bevolking aan draadloze elektromagnetische straling .

We ontvangen ook getuigenissen en we ontmoeten steeds meer mensen die lijden aan lichamelijke aandoeningen die verband houden met blootstelling aan elektromagnetische straling zoals slaapstoornissen, tinnitus, hartkloppingen, hoofdpijn, aandachts- en concentratiestoornissen, hevige pijnen.

Wij verzoeken, met verwijzing naar resolutie 1815 van mei 2011 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, zoals tientallen andere oproepen van artsen en wetenschappers over de hele wereld, dat lokale publieke vertegenwoordigers, regionale en federale autoriteiten hun verantwoordelijkheden en de nodige maatregelen nemen om het volgende te bekomen:

 

 • De toepassing van het voorzorgsprincipe om de bevolking, met name de jongsten, kinderen, zwangere vrouwen en ouderen te beschermen.
 • Een moratorium op de uitrol van 5G in afwachting van gezondheidstudies,
 • Bewustmaking van burgers, in het bijzonder ouders, adolescenten en zwangere vrouwen, over het verantwoorde  gebruik van draadloze objecten.
 • Het vastleggen van echte beschermende blootstellingsnormen op basis van de thermische en niet-thermische biologische effecten van radiofrequente elektromagnetische velden en straling.
 • De oprichting van een waakzaamheidscentrum of een organisatie voor het inventariseren van symptomen in verband met deze blootstelling.

Met deze ‘carte blanche’ vervoegen we duizenden artsen en wetenschappers van over de hele wereld die sinds 2000 hun stem hebben gebundeld in herhaaldelijke oproepen om de bevolking en politici te waarschuwen voor de gevaren van draadloze technologieën.

Vandaag behoren we tot de 400 Belgische artsen die
de “Oproep van Hippocrates Electrosmog” ondertekenen om de regering op te roepen het voorzorgsbeginsel af te dwingen om mensen tegen deze gevaren te beschermen.

U vindt op onze website alle referenties met betrekking tot de hierboven gecommuniceerde informatie:

 https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Boudewijn DE WILDE

  06 mei 2020

  Een nieuwe afdeling van de flat earthers is opgestaan.

 • Philippe HEERINCKX

  06 mei 2020

  Vreemd dat De Specialist hiervoor een forum biedt.... Niets tegen vrijheid van meningsuiting, maar ik had van de Specialist meer objectiviteit verwacht.

 • Philippe HEERINCKX

  06 mei 2020

  Vreemd dat De Specialist hiervoor een forum biedt.... Niets tegen vrijheid van meningsuiting, maar ik had van de Specialist meer objectiviteit verwacht.