Aanpassing prestaties huisarts in ziekenhuis en liaison somatische zorg

De prestatie 109723 (bezoek in het ziekenhuis door de behandelende huisarts) mag weldra ook aangerekend worden door de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert. Dat besluit van 18 mei staat vandaag in het Staatsblad. In hetzelfde besluit wordt de prestatie 401240 (liaison somatische zorg) omschreven.

De aanpassing van het toepassingsgebied van de prestatie 109723 gaat in op 1 oktober van dit jaar. Er wordt verduidelijkt dat de aanrekening slechts één keer per week toegelaten is en ze mag niet gecumuleerd worden met de terugbetaling voor andere geneeskundige zorg door deze arts.

Om in aanmerking te komen, moet de desbetreffende huisarts een schriftelijk verslag bewaren van het overleg met de ziekenhuisarts in het dossier van de patiënt. Daarnaast mag het gmd niet worden geopend, noch overgenomen worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Liaison somatische zorg

Ook de prestatie in de context 'voor het pediatrisch onderzoek bij iemand jonger dan 18 jaar, gehospitaliseerd in een dienst K in het kader van een eetstoornis, met een maximale frequentie van twee keren per week, door een arts-specialist in de kindergeneeskunde op voorschrift van een arts-specialist in de psychiatrie die het toezicht uitoefent' wordt verduidelijkt in een bijlage 'liaison somatische zorg' (401240).

Deze prestatie 401240 mag aangerekend worden door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde, een arts-specialist in de geriatrie, een huisarts of een huisarts met verworven rechten. Maar ze wordt ook uitgebreid: ze mag eveneens aangerekend worden door artsen die door een verklaring op eer kunnen aantonen meer dan twee jaar voor 28 juni 2024 somatische zorg te verlenen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daartoe dient een aanvraag ingediend te worden voor 31 december 2024 via het adres: medicomut@riziv-inami.fgov.be.

De aanvraag dient de volgende elementen te bevatten: de naam, voornaam en het RIZIV-nummer van de arts, de naam van het psychiatrisch ziekenhuis waarin de arts tewerkgesteld is, vanaf welke datum de somatische zorg wordt verleend in het psychiatrisch ziekenhuis, de handtekening van de arts en de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis. De lijst van artsen zal gepubliceerd worden op de website van het RIZIV.
De verstrekking 401240 mag slechts eenmaal per opname aangerekend worden.
Het honorarium omvat de anamnese en/of hetero-anamnese, het opstellen van een geactualiseerd medicatieschema en het opvolgen van eventuele bijwerkingen, het medisch onderzoek, het stellen van somatische diagnostiek en een voorstel tot behandeling en interventies gedurende de opname, wat wordt opgenomen in een behandel- en nazorgplan. Het plan omvat ook aanbevelingen van preventieve onderzoeken (vaccinatiestatus en screening).
Een schriftelijk verslag wordt opgenomen in het elektronisch dossier van de patiënt.

In dezelfde context past de prestatie 401262 (honorarium voor de opvolging van somatische problematiek bij een patiënt die voltijds is opgenomen in een dienst A, T, Sp-psychogeriatrie of een bed "intensieve behandeling" (IB) van een psychiatrisch ziekenhuis. Die prestatie mag aangerekend worden door een arts-specialist in de inwendige geneeskunde, een arts-specialist in de geriatrie, een huisarts, of een huisarts met verworven rechten. Maar ook hier 
kunnen artsen die door een verklaring op eer kunnen aantonen dat ze meer dan twee jaar voor 28 juni 2024 somatische zorg verlenen in een psychiatrisch ziekenhuis, er aanspraak op maken.

Daartoe dient een aanvraag ingediend te worden voor 31 december 2024 via het adres: medicomut@riziv-inami.fgov.be. Deze aanvraag dient de volgende elementen te bevatten: de naam, voornaam en het RIZIV-nummer van de arts, de naam van het psychiatrisch ziekenhuis waarin de arts tewerkgesteld is, vanaf welke datum de somatische zorg wordt verleend in het psychiatrisch ziekenhuis, de handtekening van de arts en de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis. De lijst van artsen zal gepubliceerd worden op de website van het RIZIV.
De verstrekking 401262 mag eenmaal per periode van 15 dagen worden aangerekend in de 30 dagen volgend op de aanrekening van de verstrekking 401240 en vervolgens eenmaal per periode van 30 dagen.
Het honorarium omvat het somatisch toezicht op de opgenomen patiënt, de anamnese en/of hetero-anamnese, het noodzakelijk medisch onderzoek en het overleg met andere zorgverleners.
De verstrekking 401262 mag slechts worden aangerekend wanneer er daadwerkelijk een medisch onderzoek en toezicht op de patiënt werd uitgeoefend, met inbegrip van het opstellen van een medicatieschema en een nazorgplan voor de verdere ambulante behandeling.
Elk contact met de patiënt moet in het elektronisch dossier van de patiënt genoteerd worden.
Bij ontslag wordt een schriftelijk verslag van de verstrekkingen 401240 en 401262 geïntegreerd in de ontslagbrief, die aan de huisarts die het GMD beheert, wordt verstuurd. Als de patiënt niet over een GMD-houdende huisarts beschikt, wordt het schriftelijk verslag in het elektronisch dossier van de patiënt bewaard en doorgestuurd zodra de identiteit van de huisarts bekend is.
Ook de aanpassing van deze prestaties gaat in op 1 oktober aanstaande.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.