Aanzet financieringsmodel voor medische apps

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil mobiele toepassingen zoals medische apps een plaats geven in de reguliere gezondheidszorg. Om de kwaliteit en de veiligheid te garanderen voor de patiënt stelt ze een validatiepiramide voor. Een deel van de apps zal in aanmerking komen voor financiering.

“Er lopen 24 pilootprojecten sinds 2017.  De evaluatie volgt binnenkort, maar intussen hebben we niet stilgezeten en is er dit voorstel.”

Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving voor mobiele toepassingen in de zorg, geen juridisch kader en geen permanent vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Dit voorstel van een validatiepiramide is daar een belangrijke aanzet toe. 

Drie niveaus

De piramide bestaat uit drie niveaus:

  • Het onderste niveau legt minimumvereisten op voor élke toepassing die toegang wil tot onze gezondheidszorg. Deze toestellen en toepassingen doen correct wat ze zeggen te doen (bijvoorbeeld de hartslag van iemand monitoren), hebben een CE-markering en respecteren de regelgeving rond de privacy en de veiligheid van gegevens.
  • Om tot het tweede niveau te worden toegelaten, moeten toepassingen onder andere in staat zijn om te communiceren met andere officiële e-gezondheidstoepassingen in ons land (interoperabiliteit). Uiteraard moeten ze ook voldoen aan de basisvereisten.
  • Het hoogste, derde niveau is voorbehouden aan toepassingen waarvoor is aangetoond dat hun gebruik gezondheidseconomische winst oplevert. Daarnaast moeten ze voldoen aan alle voorwaarden voor de onderste twee niveaus. Voor dit derde niveau zal een financieringsmodel op maat worden uitgewerkt.

De precieze uitwerking van de validatiepiramide zal de komende weken gebeuren, in samenwerking met de verschillende administraties (FAGG, FOD Volksgezondheid, Riziv, eHealth-platform) en de sectorfederaties Agoria en beMedTech.

Digital Health Valley

Voor de digitale evolutie in de gezondheidszorg werkt minister De Block samen met Alexander De Croo, vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom. Samen willen ze van België een Digital Health Valley maken: een ‘ecosysteem’ dat bedrijven overtuigt om hier te investeren in de ontwikkeling van de digitale gezondheidszorg. In dezelfde context lanceerden Agoria, beMedTech en de Belgische Vereniging van ZiekenhuisDirecteurs eerder deze maand HealthTech.Belgium, een gezamenlijk initiatief van de zorgsector en de industrie om digitale innovaties sneller ingang te doen vinden in onze gezondheidszorg.

Digital Health Valley maakt onderdeel uit van het ruimere plan Digital Belgium van de federale regering om ons land in de digitale top drie van Europa te loodsen.

Vicepremier Alexander De Croo komt ook spreken over digitale vernieuwing (en leiderschap) op ons congres Me and My Hospital.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.