Apothekers-klinisch biologen: lat 'gelijker' met artsen-klinisch biologen

Tijdens de jongste vergadering van het Verzekeringscomité van 15 maart werden zowel het bedrag als de activiteitsdrempels sociaal statuut apothekers-klinisch biologen gelijkgetrokken met dat van de artsen. Het ASGB/Kartel pakt uit met deze verwezenlijking.

"Tijdens de onderhandeling van het akkoord 2021 hebben we ervoor geijverd om de verhoging van de rizivpremie voor Haio en ASO die we in 2020 verkregen hadden, maar die door sommigen als een eenmalige maatregel voor 2020 werd beschouwd, te bestendigen. Dat werd door het Verzekeringscomité nu ook als recurrente maatregel bevestigd, aldus Reinier Hueting en Robert Rutsaert.

Een blik op het verleden leert dat het een lange strijd is om ongelijkheden weg te werken en resultaat te halen. 

Wat de vergoeding van de stagemeesters betreft: in 2018 kon bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode de vergoeding voor 2016 en 2017 worden aangevraagd (1.5010,57 euro per maand). Het ging om een forfaitair bedrag waarbij geen rekening gehouden werd met het aantal ASO's dat opgeleid werd. Dit gold niet voor apothekers-assistenten in de klinische biologie en niet apothekers-stagemeesters. "Het ASGB heeft er bij Jo De Cock voor gepleit om deze vergoeding ook open te stellen voor stagemeesters apothekers klinisch-biologen. De regel zou zodanig moeten zijn dat zowel arts klinisch-biologen als apothekers klinisch-biologen vergoed worden voor de opleiding van een assistent arts klinisch-bioloog of een assistent apotheker klinisch-bioloog."

Medische verkiezingen

Idem dito bijvoorbeeld voor de deelname aan medische verkiezingen. Vermits de apothekers klinisch-biologen met dezelfde nomenclatuur werken als de artsen klinisch-biologen, binnen hetzelfde budget, en aan dezelfde besparingmaatregelen zijn blootgesteld, zou het zeer logisch zijn dat ze ook kunnen deelnemen aan de medische verkiezingen. ‘No taxation without representation’.

Nog een heikel punt: de wettelijke bepaling die stelt dat in elk lab minstens 0,8 VTE arts klinisch-bioloog tot de staf moet behoren. "Die kwam er "als ‘represaille’ voor de realisatie van de mogelijkheid voor apothekers klinisch biologen om diensthoofd te worden (wettelijk geregeld na gerechtelijke procedures)", aldus Robert Rutsaert.

Of wat het antibioticabeleid in ziekenhuizen betreft: apothekers klinisch-biologen hebben niet de mogelijkheid om het voorzitterschap waar te nemen terwijl ze toch vaak om advies gevraagd worden. Een waslijstje dat zeker niet exhaustief is.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.