Astrid: aangepast beheerscontract

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het derde beheerscontract van Astrid.

Het beheerscontract en het bedrijfsplan werden goedgekeurd door de raad van bestuur van de nv Astrid en door het Raadgevend Comité van Gebruikers waarin de hulp- en veiligheidsdiensten zetelen. Het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de nv Astrid wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar (2016 -2020).

Een doorlichting van Astrid stond trouwens ook in het regeerakkoord. In het verleden bleek er namelijk heel wat aan te merken op het functioneren van deze instelling, (die ook te duur zou zijn op sommige vlakken). Zeker na de aanslagen van 22 maart waaruit bleek dat de communicatie tussen de hulpdiensten nogal wat technische mankementen vertoonde, rees er kritiek. Ook de relatie tussen de drie componenten bij dringende hulp was verre van idaal.

Het bedrijfsplan is opgesteld volgens drie basisprincipes:

  • continuïteit en betrouwbaarheid waarborgen
  • klantgerichtheid
  • kwaliteit tegen een correcte prijs 

Het bepaalt de verplichtingen en de investeringen voor de periode 2016–2020. Deze investeringen, ter waarde van 117 miljoen euro, bestaan uit vervangingsinvesteringen, het optimaliseren van de kwaliteit van de systemen, de optimalisatie van de radiodekking en het ontwikkelen van nieuwe datatoepassingen.

Het beheerscontract maakt een onderscheid in categorieën van klanten waarbij ook de tarifering van de abonnementen verschilt. Het bepaalt de opdrachten van openbare dienst van ASTRID. ASTRID levert vier belangrijke basisdiensten: 

  • radiocommunicatie
  • paging
  • meldkameroplossingen 
  • Blue Light Mobile (high speed data)

Daarnaast legt het beheerscontract ook de onderlinge relatie met de verschillende stakeholders (gebruikers, Raadgevend comité van Gebruikers, de Astrid-veiligheidscommissie, de Regie der Gebouwen, het ministerie van Defensie en het Crisiscentrum) vast. Ook de toekenning van de dotatie en de tarieven voor de gebruikers worden in het beheerscontract opgenomen.

De ministerraad neemt ook akte van het voorstel tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

De naamloze vennootschap van publiek recht Astrid werd in 1998 in het leven geroepen met als maatschappelijk doel een veilige en efficiënte communicatie te verzekeren tussen de actoren van alle hulp- en veiligheidsdiensten, zowel openbare, als private.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.