Campagne zet Vlaamse sociale bescherming in de verf

De Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten vanaf 2019 en dat wil minister Vandeurzen met een campagne half februari duidelijk maken. Na de woorden volgen hopelijk ook de daden.

De Vlaamse Regering keurde eind vorige week definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet voorziet dat vanaf 2019 stap voor stap nieuwe onderdelen worden toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro.

De jaarlijkse, solidaire zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. In februari start alvast een bekendmakings- en informatiecampagne over de Vlaamse sociale bescherming.

Vlaams zorgbudget

De Vlaamse sociale bescherming bestaat vandaag uit drie cash tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben, nu onder de nieuwe noemer "Vlaams zorgbudget". Er is een Vlaams zorgbudget voor personen met een handicap of basisondersteuningsbudget, voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering) en voor ouderen met een zorgnood (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden).

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Op termijn willen we de zorgbudgetten nog verder vereenvoudigen met zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning op basis van één beoordeling van de zorgnood. Nu al is er maar één loket meer voor de zorgbudgetten, bij de zorgkas.”

Mobiliteitshulpmiddelen

De bestaande tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen worden vanaf 2019 opgenomen in de Vlaamse sociale bescherming. Meteen worden de aanvragen sterk vereenvoudigd en komen er meer mogelijkheden. Eén aanvraag zal voldoende zijn: de Vlaamse sociale bescherming neemt zowel de vergoedingen over die vroeger onder de ziekteverzekering vielen, als de aanvullende vergoedingen die men kon krijgen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Momenteel bestaat er een lijst van erkende mobiliteitshulpmiddelen waarvoor een vergoeding kan worden gekregen. Die lijst zal blijven bestaan, maar er  komt een meer flexibele procedure om ook een vergoeding te krijgen voor innovatieve hulpmiddelen.

Leeftijd speelt niet langer een rol voor de tegemoetkoming. Er komt meer hergebruik, omdat het huursysteem, zoals dat vandaag al bestaat in de woonzorgcentra, naar nieuwe doelgroepen zal worden uitgebreid.

Patiënten met een snel degeneratieve aandoening zullen binnen een korte termijn een geschikt mobiliteitshulpmiddel kunnen huren en dit ook inruilen voor een ander mobiliteitshulpmiddel als hun situatie evolueert.

Vlaams zorgticket

Het nieuwe decreet voorziet dat de Vlaamse sociale bescherming vanaf 2019 wordt uitgebreid met nieuwe onderdelen van zorg en behandeling. De Vlaamse bevoegdheden in de residentiële ouderenzorg, de gezinszorg, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf, de palliatieve equipes, de initiatieven beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de centra geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie zullen onderdeel worden van het pakket. 

Campagne

Om iedereen in Vlaanderen te informeren over de Vlaamse sociale bescherming, lanceert minister Vandeurzen half februari een informatiecampagne. Jo Vandeurzen: “Iedereen betaalt elk jaar een zorgpremie voor deze sociale bescherming. Wat gebeurt er met dat geld? En tot welke voordelen geeft die premie toegang? Op die vragen geven we een antwoord met onze campagne.”

Iedereen die van zijn zorgkas een brief krijgt met de uitnodiging de zorgpremie te betalen, zal daarbij ook een folder krijgen met uitleg over de Vlaamse sociale bescherming. Daarnaast loopt er vanaf 19 februari een TV-spot.

Verschil tussen theorie en praktijk

Hopelijk loopt het in de praktijk even vlot als het theoretisch wordt voorgespiegeld. Zo bracht de hervorming voor de financiering van personen met een handicap (met het fameuze rugzakje) niet helemaal wat ervan werd verwacht. Sommige mensen met dezelfde zorgzwaarte krijgen nu een verschillend bedrag, afhankelijk van hun instelling. De instellingen vinden dat een schending van het gelijkheidsbeginsel en trokken naar de Raad van State. 

Als de Raad van State hen gelijk heeft, staat de hele hervorming op losse schroeven.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.