Taskforce Franstalige assistenten: ziekenhuisfederaties gingen te ver, reactie op komst

Momenteel wordt een ontwerp-CAO besproken in de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen, waarin Vaso en Cimacs (de Franstalige tegenhanger) aanwezig zijn, maar de Franstalige assistenten stellen vast dat de besprekingen eenrichtingsverkeer zijn.

"Er is geen wil om onze arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit is opnieuw een belediging voor artsen in opleiding", aldus Dr. Jean-Michel Mot, woordvoerder van het Interuniversitair Comité van arts-assistenten.

Dr. Jean-Michel Mot begrijpt de koppigheid van de ziekenhuisfederaties niet: "De paritaire commissie is twee en een half uur bijeen geweest. Wij debatteerden punt voor punt onder het voorzitterschap van Jo de Cock. Er was veel voorbereidend werk verricht voor de huidige "contracten"."

"De ziekenhuizen pikten daar zo goed als niets van op en legden ons een voorstel voor dat deed denken aan het ergste van wat er in sommige instellingen aan de hand was!  Dit is onaanvaardbaar. Na twee en een half uur debatteren kreeg ik niet de indruk dat er enige wil was om inspanningen te leveren om ons werk te respecteren. De task force van Franstalige assistenten zal bijeenkomen en de reactie voorbereiden."

"Alleen winstgevendheid telt"

"We stevenen af op een verlies van sociale rechten voor assistenten en we zullen terechtkomen in een systeem dat weinig respect heeft voor assistenten en patiënten. De gesprekspartners rond de tafel vertellen ons dat dit geen arbeidsovereenkomst is. Ze denken alleen aan winstgevendheid. Voor hen brengt een assistent een mooie som geld naar het ziekenhuis."

"Al maanden stellen we van alles aan de kaak, maar het lijkt geen effect te hebben. Zij hebben niets geleerd van de crisis. Op 5 mei komen we weer bijeen om de honoraria te bespreken. Maar we weten nu al dat we het niet eens zullen zijn met wat zij qua baremal zullen voorstellen."

Naarmate de vergaderingen vorderen, wordt een breekpunt voelbaar: "De assistenten zijn zeer ontdaan, verontwaardigd en er komt een echte opstand. We zullen laten zien dat we het niet eens zijn."

De belangrijkste problemen

Wat staat er in de huidige documenten? "De ziekenhuisfederaties stellen voor om de bezoldiging bij wachten af te schaffen, geen werktijdcontrole uit te oefenen, geen betaald overwerk te remunereren voor meer dan 60 uur per week en, op voorwaarde dat men de "aanvullende overeenkomst" heeft ondertekend, zich los te koppelen van alle verantwoordelijkheid als werkgever. Maar ze willen wel de voordelen behouden.

Verder sturen ze aan op een veralgemening van het Luikse model met de bedoeling om assistenten op "dag 1" van het ziekteverlof meteen op het ziekenfonds te zetten. En dus hun honorarium in te trekken van zodra ze ziek zijn."

"Komt nog een vermindering bij van de vakantiedagen, waarbij ze de mogelijkheid hebben om je die te ontnemen als je ze niet opneemt wanneer het hen uitkomt, en ze behouden zich het recht voor om de erkenningsinstantie te laten weten "dat je je stageverplichtingen niet nakomt als je nee zegt".

Tot slot: ze praten niet over salarissen, maar ze zijn zeker van plan om ze te verlagen.

"Verbazingwekkend is het dat in de huidige gezondheidscontext nog zo weinig geluisterd wordt naar het woord van de ASO's... Wat denken de federale minister van Volksgezondheid, de bevoegde instanties en de artsensyndicaten? Zijn zij er in deze gespannen pandemische context klaar voor om de ziekenhuisorganisatie te zien ontwrichten? De komende uren en dagen zullen cruciaal zijn."

> Lees ook: Jonas Brouwers (Vaso): "Teleurstellend voorstel ziekenhuisfederaties"

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.