DGEC-rapport onthult onregelmatigheden in facturering van geneesmiddelen door apotheken

Volgens een recent rapport van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv heeft een nationaal onderzoek onregelmatigheden aan het licht gebracht in de facturatie van geneesmiddelen door Belgische apotheken. Het onderzoek, dat zich toespitste op het herhaaldelijk gebruik van identieke unieke streepjescodes (USC's) in verschillende apotheken, heeft tot doel mogelijke misbruiken in het gezondheidszorgsysteem op te sporen en te corrigeren.

Het hoofddoel van dit onderzoek was het opsporen van gevallen van frauduleuze facturering met geneesmiddelen waarvan de USC's door verschillende apotheken werden gefactureerd.
In het onderzoek werden facturatiegegevens geanalyseerd die betrekking hadden op de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Om hun onderzoek te verfijnen, sloten de onderzoekers ongeldige USC's, dubbele USC's voor de vijf meest voorgeschreven geneesmiddelen in België en dubbele USC's binnen dezelfde apotheek uit. Apotheken werden ingedeeld op basis van de grootte van de gemiddelde bedragen die voor deze dubbele USC's werden gefactureerd.

Resultaten en gevolgen
Uit het rapport bleek dat er voor een totaalbedrag van € 2,45 miljoen aan onterechte bedragen werd vastgesteld, waarvan meer dan de helft vrijwillig werd terugbetaald door de betrokken apotheken na controle van de dossiers. Tegen acht van de onderzochte apotheken is een administratieve procedure gestart en in twee gevallen is een zaak aanhangig gemaakt bij de arbeidsinspectie voor bedragen van meer dan € 40.000.

Voorstellen en toekomstige maatregelen
Deze inspectie bracht aan het licht dat de computersoftware van de apotheken niet alleen de frauduleuze manuele codering van valse of dubbele USC's toelaat, maar ook valse of dubbele Datamatrixen.

In het licht van deze bevindingen beveelt de DGEC aan dat de beheersoftware van de apotheken wordt geüpdatet om beter te integreren met de database van de Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO). Deze integratie moet de handmatige registratie van onjuiste gegevens voorkomen en de controles op de geldigheid van de USC'sen Datamatrix versterken.

> Bekijk hier het volledige rapport

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.