Eén jaar Toekomstpact: win-win volgens De Block

Als ministers de balans opmaken van hun eigen werk, is de kans klein dat die negatief oogt. Dat geldt ook voor de terugblik van Maggie De Bock op één jaar Toekomstpact.

Voor De Block leidden de afspraken tussen overheid en farmaceutische industrie een jaar geleden uitsluitend tot positieve resultaten. "De patiëntenfactuur daalt in 2015-2016 met 34 miljoen euro en de overheid bespaart 151 miljoen euro. En elk jaar kunnen we 350 miljoen euro investeren in innovatie. Hierdoor konden we dit jaar, in 2016, starten met de terugbetaling van immunotherapie bijvoorbeeld bij huidkanker.” De Block sloot ook internationale samenwerkingsverbanden af en verder biedt het pact de patiënten gemakkelijker toegang tot weesgeneesmiddelen. "Via het Toekomstpact wil ons land ook koploper blijven wat klinische studies betreft en tegelijkertijd aan de farma-industrie een stabiel budgettair kader bieden zodat zij volop kan investeren."

Een overzicht van de actiepunten van het pact die al gerealiseerd zijn of binnenkort in voege gaan:

  • Toegankelijkheid: de geneesmiddelen die vroeger niet werden terugbetaald voor kinderen maar wel voor volwassenen, worden nu automatisch terugbetaald als ze ook voor kinderen worden voorgeschreven. 
  • Snellere terugbetaling: patiënten krijgen nieuwe geneesmiddelen twee maanden sneller terugbetaald dan vroeger. 
  • Beschikbaarheid van geneesmiddelen: vanaf 1 januari 2017 zijn de fabrikanten verplicht van telkens een geneesmiddel onbeschikbaar is gedurende twee of meer weken, dit te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) op de hoogte te brengen.
  • Verlenging belastingvrijstelling: geneesmiddelen die, na verloop van tien jaar, nog voldoen aan de definitie van weesgeneesmiddel worden gedurende maximum 5 jaar vrijgesteld van de belasting op geneesmiddelen, voor zover er geen ander alternatief op de markt beschikbaar is. 
  • Unmet medical needs: ongeveer 3.700 patiënten met unmet medical needs of voor wie momenteel geen doeltreffende medische behandeling bestaat, krijgen sneller toegang innovatieve geneesmiddelen. Nog dit jaar zullen ze de geneesmiddelen ter beschikking kunnen krijgen tot twee jaar voor de terugbetaling is goedgekeurd. 
  • Veiligheidsmarge of geneesmiddelensupplement: Het supplement dat de patiënt betaalt voor een terugbetaald geneesmiddel, bovenop het remgeld, bedroeg maximaal 10,8 euro, sinds kort nog maximaal 5 euro. Besparing: 3,2 miljoen euro ten voordele van de patiënt en 0,9 miljoen voor de overheid.
  • De campagne ‘goedkoopst voorschrijven’: via extrapolatie heeft het RIZIV berekend dat artsen in 2015 gemiddeld 5% meer goedkoopste geneesmiddelen hebben voorgeschreven dan in 2014. Het betreft een stijging van 45 naar 50%. De patiënt betaalde door deze maatregel 13 miljoen minder, de overheid kon 29,8  miljoen besparen.                                         Maggie De Block neemt een mooie aanloop naar het begrotingsdebat
  • Investeringen in onderzoek: de overheid maakt jaarlijks 350 miljoen euro vrij om de nieuwe therapieën ter beschikking te stellen van de patiënten. Dankzij dit resultaat is in 2016 gestart met de terugbetaling van enkele immunotherapieën.
  • Verder moet het stabiele, voorspelbare en sterke budgettair klimaat bijdragen tot meer investeringen, wat in 2015 geleid zou hebben tot ruim 2,6 miljard euro investering in onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor onze patiënten (5,5% meer dan in 2014).
  • Tot slot waren er nog de bekende 'patent cliff' en de website transparent.be, naast de doorstart van biosimilars.

Met dit op het eerste gezicht indrukwekkende lijstje van verwezenlijkingen en besparingen neemt Maggie De Block een mooie aanloop naar het begrotingsdebat waarvoor alle ministers al volop stelling kiezen.

P.S.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.