Eindelijk herwaardering neuropediatrie en neurologie

Gisteren werd de herwaardering van de honoraria neurologie en neuropediatrie gepubliceerd in het Staatsblad, bijna twee jaar na goedkeuring door het RIziv. De Bvas betreurt dat dit met zoveel vertraging - een heimelijke besparing - moet gebeuren en wijst op hetzelde probleem bij de geriatrie.

19 maanden nadat de Technisch Geneeskundige Raad van het Riziv het voorstel had goedgekeurd, vijftieneneenhalve maand nadat de nationale commissie artsen – ziekenfondsen haar zegen gaf over het ontwerp en 15 maanden nadat ook het Verzekeringscomité het licht op groen zette, kwam er schot in de zaak. Het ontwerp voor de herwaardering van de honoraria neuropediatrie (1,190 miljoen euro) en de herwaardering van het honorarium voor de raadpleging neurologie (1,610 miljoen euro, of samen 2,8 miljoen euro) zal in voege zal treden op 1 januari 2017.

Een goede zaak. "Alleen zeer jammer dat een voorstel dat technisch uitgewerkt was op 3 maart 2015 en waarvoor via het akkoord artsen-ziekenfondsen van 22 december 2014 ook het nodige budget was voorzien, ruim twee jaar op zich laat wachten voor de uitvoering mogelijk wordt, aldus de Bvas. "Het verloop tussen de afspraak via een afgesloten akkoord artsen-ziekenfondsen en de uitvoering ervan moet drastisch beperkt worden in de tijd."

Trage minister van Begroting

Voor de neurologie en de neuropediatrie is het de minister van Begroting die bijna een jaar tijd nodig had om te adviseren: op 26 julii 2016 namelijk, terwijl de afgevaardigde van diezelfde minister het ontwerp al had goedgekeurd in de vergadering van het Verzekeringscomité van 30 september 2015... De naam van de minister in kwestie wordt niet genoemd, maar het gaat om François Bellot (MR). De Bvas vraagt dat "dergelijke nutteloze adviezen worden geschrapt uit de wetgeving."

"Eenzelfde ergerlijk vertragingsmanoever zorgt er voor dat een andere afspraak uit het akkoord van 22 december 2014 nog steeds niet werd gerealiseerd. Dit keer ten gunste van de geriaters (1,178 miljoen euro): de opheffing van het verbod op de cumulatie tussen het toezichtshonorarium voor patiënten opgenomen in de dienst geriatrie (G – dienst) en een reeks kleine ingrepen is nog steeds niet gepubliceerd."

Marc Moens, Bvas-voorzitter, laat weten dat de Bvas op deze nagel zal blijven slaan bij elke vergadering van de medicomut "tot wanneer deze opwaardering in voege zal zijn getreden."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.