Europese commissie aan België: verminder regelneverij

De Europese Commissie formuleert een aantal specifieke aanbevelingen voor België. Ons land moet onder meer knippen in uitgaven voor chronische zorg en de regelneverij moet omlaag.

Volgens de Commissie zouden de uitgaven chronische zorg tegen 2070 stijgen van een gemiddeld niveau van reeds meer dan 2,3% van het BBP naar 4,0% van het BBP. Het komt er volgens de Commissie op aan om de bevoegdheidsversplintering (door de bevoegdheidsverdeling over verschillende administratieve niveaus) te beperken. Zo kan de efficiëntie hier stijgen.

“Zorg ervoor dat de nominale groei van de netto primaire overheidsuitgaven niet uitstijgt boven 1,8% in 2019, wat overeenkomt met een jaarlijkse structurele aanpassing van 0,6% van het BBP”, luidt het concreet. “Gebruik meevallers om de vermindering van de overheidsschuld te versnellen. Zet de beoogde pensioenhervormingen voort en vang de verwachte stijging van uitgaven voor langdurige zorg op. Maak ruimte voor overheidsinvesteringen door uitgaven te evalueren.”

En verder: "Ruim negatieve prikkels op voor arbeid en versterk de effectiviteit van de arbeidsmarkt. Met name voor laagopgeleiden, mensen met een migrantenachtergrond en oudere werknemers. Zet de hervormingen voort voor onderwijs en opleiding, verhoog onder meer het aandeel afgestudeerde wetenschappers, technologen, ingenieurs, wiskundigen."

Tot slot: "Verminder de regelneverij om zo ondernemerschap te stimuleren en de concurrentie te vergroten op het vlak van diensten, met name de detailhandel, de bouw en de professionele markt."

Bron: Riziv Nieuwsbrief over gezondheidszorg in Europa, juni 2018

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.