Forfaitair tarief psychiatrisch deskundigenonderzoek bij interneringsprocedure

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure vaststelt.

De huidige toegepaste tarieven voor het onderzoek in strafzaken zijn vastgelegd in de omzendbrief 131quater over gerechtskosten in strafzaken (van 2013), luidt het.

Daarin staat bijvoorbeeld het tarief voor het uitwendig onderzoek van een foetus of van een lijk, wanneer het onderzoek plaats heeft meer dan twee dagen na het overlijden: 151,12 (niet geïndexeerd). 

En voor de lijkschouwing, met inbegrip van het uitwendig onderzoek van het lijk uitgevoerd op het ogenblik van de lijkschouwing, de diverse prelevementen voor microscopische, toxicologische en andere onderzoeken, en het sluiten van het lichaam, kost het 448,50 euro per deskundige (niet geïndexeerd).

De tariefstructuur hiervan is verouderd, archaïsch geformuleerd, te gedetailleerd en onduidelijk, oordeelt de ministerraad. "Dit ontwerp baseert zich op statistieken vanuit de gerechtelijke instanties over het aantal onderzoeken in verband met personen die eventueel zouden moeten worden geïnterneerd."

  • Het nieuwe voorstel van tarieven tracht meer duidelijkheid te scheppen en zorgt voor de volgende bepalingen:
  • laten vallen van alle voorbereidende en beschrijvende stappen: er kan geen sprake meer zijn van het apart aanrekenen van allerlei werkingskosten
  • duidelijk beschrijven van de aard van de in het koninklijk besluit vermelde expertises
  • de prijzen worden bijgesteld tot een bedrag, met name dit van het Riziv dat 'geconventioneerde' artsen ontvangen
  • het principe dat er één forensisch psychiater wordt aangesteld, die alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak, de keuze van de middelen en het resultaat

Of die nieuwe tariefstructuur echt wel is wat het werkveld wenst, is een andere vraag. Maar het ontwerp wordt wel ter ondertekening voorgelegd aan de Koning (en is dus op weg naar het parlement).

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.