Fysische geneeskunde en revalidatie aanrekenen: regeling covid-19

Het Riziv signaleert nieuwe pseudonomenclatuurcodes voor multidisciplinaire revalidatie  covid-19, met terugwerkende kracht tot 14 maart 2020. Daarmee wordt de fysiotherapeutische zorg uitgebreid voor bijkomende prestaties. Dat na overleg met de revalidatieartsen en de ziekenfondsen.

Bij covid-19-patiënten wordt zo snel mogelijk een intensieve multidisciplinaire revalidatie opgestart op een eenheid intensieve zorg, die dan in functie van de noodzaak verder op post-covid-19-afdelingen en op G- en Sp-revalidatieafdelingen wordt verdergezet. Dat om de zware weerslag van “severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2)” zo minimaal mogelijk te houden. En om de  evolutie naar het “intensive care unit acquired weakness”-syndroom met zware morbiditeit en jammer genoeg ook mortaliteit zoveel mogelijk te beperken.
U kunt hiervoor de pluri disciplinaire verstrekkingen van artikels 22 en 23 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen aanrekenen, aangevuld met bijkomende verstrekkingen voor patiënten die verblijven of hebben verbleven op een dienst intensieve zorg tijdens de volledige duur van hun hospitalisatie.

Deze aanpassingen lopen samen met nieuw ingevoerde verstrekkingen voor kinesitherapeuten voor dezelfde doelgroep patiënten.

Pseudonomenclatuurcodes

Deze prestaties rekent u aan via de volgende pseudonomenclatuurcodes:

 • 557900:
  Toeslag bij de verstrekking 558806 of 558423 voor een gehospitaliseerde covid-19-patiënt die verblijft of verbleven heeft op intensieve zorg K 9,2
 • 557944:
  Tweede revalidatiezitting op dezelfde dag als verstrekking 558806 of 558423 voor een gehospitaliseerde covid-19-patiënt die verblijft of verbleven heeft op intensieve zorg
  K 20
 • 557981:
  Bijkomend honorarium bij de verstrekking 558843, 558025 of 558821 voor een gehospitaliseerde covid-19-patiënt die verblijft of verbleven heeft op intensieve zorg
  K 30


In deze gevallen:
betaalt de patiënt betaalt geen remgeld.
kunt u geen enkel supplement aanrekenen, noch aan de patiënt noch aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.
moet u de derdebetalersregeling toepassen.

Meer bijzonderheden leest u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.