Geen taalproblemen bij ‘Covid-transfers’

De uitspraak van Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) waarin hij stelde dat Brusselse patiënten niet langer welkom zouden zijn in ziekenhuizen in zijn stad, zorgde voor de nodige opschudding. Ook vanuit Charleroi was te horen dat men geen covid19-patiënten uit de hoofdstad meer wilden opvangen. Frank Vandenbroucke (sp.a) gaf in de Kamer enkele cijfers over de transfers van patiënten.
Eind oktober keurde de plenaire vergadering van de Kamer een wetsvoorstel goed waarin onder meer de mogelijke spreiding van patiënten met covid-19 wordt vastgelegd. Artikel 5 van het wetsvoorstel maakt het mogelijk de spreiding afdwingbaar te maken.

Een groot deel van de transfers van patiënten worden door de ziekenhuizen zelf geregeld binnen hun netwerk of binnen hun provincie. Wanneer dat niet volstaat, komen de 112-centrales en het Patient Evacuation Coordination Centr (PECC) in actie (zie hoofdartikel vorige editie). Defensie bemant het PECC met minstens één officier en één onderofficier die gespecialiseerd zijn in medische planning.

“Waar mogelijk tracht het spreidingsplan rekening te houden met de afstand tot het ziekenhuis van bestemming, maar soms is een beschikbaar bed in een buitenlands ziekenhuis dichterbij gelegen dan een ziekenhuisbed in eigen land”, verklaart Vandenbroucke waarom er met name patiënten naar Duitsland zijn overgebracht.

In de periode van 1 oktober tot 8 november tekende Sciensano in totaal 1.032 transfers op. In iets meer dan de helft van de gevallen (526 transfers) werd de hulp van het PECC gevraagd. Naast de 25 transfers naar Duitsland, noteert Sciensano meerdere transfers over de taalgrens.

“Ik heb geen meldingen van taalproblemen die daardoor zouden zijn ontstaan. Er zijn dan ook nog geen initiatieven ingepland om tolken in te schakelen”, aldus Vandenbroucke. Hij geeft wel aan dat er ter plaats vaak gebruik wordt gemaakt van interculturele bemiddelaars. Zij tolken echter niet van de ene nationale taal naar de andere (Nederlands, Frans en Duits), maar overbruggen de taal- en culturele barrières tussen etnische minderheden en zorgverstrekkers.

In onze vorige editie werd wel betreurd dat tijdens de eerste golf het spreidingsplan nog niet werkte in de omgekeerde richting, van Limburg naar Luik.

> Lees ook: crisismanagement: snapshot

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.