Geïntegreerde zorg: dien uw proefproject in

Tot 18 september hebt u de tijd om een proefproject geïntegreerde zorg chronisch zieken in te dienen. Het KB dat de voorwaarden vastlegt, verscheen onlangs in het Staatsblad.
De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om de controle zelf in handen te nemen. Een multidisciplinair netwerk ondersteunt hem daarbij. In dat netwerk zitten onder meer de huisarts, de specialisten, de apotheker en de verpleegkundigen, maar bv. ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, hulpverleners en de omgeving van de patiënt. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

In principe komen maximaal 20 proefprojecten in aanmerking, besloot het Verzekeringscomité. Ze moeten stoelen op de visie van alle gezondheidsministers die dit land rijk is en die werd vastgelegd in een 'gemeenschappelijk plan chronisch zieken', ondertekend op 19 oktober 2015. Doelgroepen zijn zogenaamde 'rechthebbenden met voorzienbare hoge uitgaven':

  • mucoviscidose
  • exocriene pancreasziekten
  • chronische hepatititis B en C
  • hemofilie

Daarnaast zijn er de 'rechthebbenden met onvoorzienbare hoge uitgaven, berekend volgens een algoritme dat een verschil detecteert tussen de voorspelbare en de reële uitgaven.

Wie in aanmerking wil komen voor een dergelijk proefproject, moet aan een waslijst voorwaarden, formele en informele criteria voldoen en 'acties' ontwikkelen voor 14 vastgelegde componenten zoals de patiënt empoweren, preventie, casemanagement, een geïntegreerd patiëntendossier en extral-, intra- en transmurale zorgactiviteit. Alles moet bovendien passen in de triple aim gedachte. Een model om het project in te dienen staat ter beschikking.

Een permanente werkgroep volgt alles op. U moet ook een jaarrapport opmaken voor het Verzekeringscomité. De partners van kandidaat proefprojecten zullen een model moeten volgen dat het Verzekeringscomité op voorstel van de werkgroep vastlegt. Dat model wordt gepubliceerd op een specifieke site.

Een jury, voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Riziv en de Directeur Generaal van het Directoraat Generaal Gezondeheidszorg FOD Volksgezondheid zal de ingediende projecten beoordelen.  Ze lopen voor vier jaar. Tijdens die looptijd stort het Riziv een tegemoetkoming van 150.000 euro op jaarbasis, maar alleen, als vergoeding van de kost voor het integratiemanagement.

Op basis van de verwachte en de reële kost bepaalt het Riziv of efficiëntiewinsten gestort worden aan het project. Eventueel zijn na goedkeuring alternatieve financieringsvormen mogelijk. Patiënten die deelnemen aan deze projecten, moeten hierover geïnformeerd worden en hebben het recht om te weigeren.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.