Huisartsen kunnen nu euthanasie in ZOL uitvoeren

Niet altijd vinden patiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg die om euthanasie vragen, een arts die die wil uitvoeren. Soms is de huisarts daar nochtans toe bereid. Het ZOL heeft daar nu een mouw aan gepast.

De nieuwe ZOL-regeling is wettelijk in orde en afgetoetst met alle betrokkenen in en buiten het ziekenhuis, onder toezicht en leiding van het Comité Medische Ethiek.

Belangrijkste elementen in de regeling:

  • De patiënt werd om een andere reden dan euthanasie opgenomen en vraagt tijdens zijn/haar verblijf om euthanasie.
  • Open communicatie, ook met de naasten.
  • Het begrip ‘huisarts’ wordt breed geïnterpreteerd. Het kan dus ook gaan om een LEIF-arts, een andere arts… (familielid).
  • De huisarts gaat akkoord om de zorgvuldigheidscriteria toe te passen. Hij/zij krijgt hiervoor steun van het ZOL.
  • Er wordt een ad hoc, tijdelijke overeenkomst getekend tussen hoofdarts en huisarts zodat die laatste wettelijk ingedekt is.
  • De euthanatica worden volgens hetzelfde schema in en buiten het ZOL gebruikt.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.