Kamer keurt artsenquota goed op het nippertje

De plenaire Kamer keurde gisteren in de late uurtjes een wetsontwerp goed voor de toekomstige verdeling van de artsenquota tussen Vlaanderen en Franstalig België. Daarmee komt een einde aan een jarenlange discussie. Gek veel tijd voor de goedkeuring had de meerderheid niet meer. Het Rekenhof moet immers voor 31 maart de verdeelsleutel vastleggen. Zonder tijdige publicatie in het Staatsblad, zou het systeem een jaar uitstel oplopen.

De meerderheid kreeg de steun van sp.a, terwijl Ecolo-Groen zich onthield en cdH, PS, Vuye & Wouters en DéFI tegenstemden.

Het wetsontwerp van minister Maggie De Block (Open Vld) schrijft voor dat er vanaf 2024 een quotum voor het hele land wordt vastgelegd. Dat jaar studeren de eerste artsen af die dit jaar hun studies aanvatten.

Het wordt de Planningscommissie die het federale quotum vastlegt. Nadien bepaalt het Rekenhof de verdeelsleutel tussen Nederlandstaligen en Franstaligen op basis van de bevolkingsaantallen. In Brussel zal dat gebeuren via de leerlingenaantallen.

Planningscommissie

De wettekst baseert zich op een advies van de Planningscommissie om het overschot in de Franse Gemeenschap op 1.531 artsen vast te leggen. Dat overtal wordt voor het eerst in mindering gebracht van de quota van 2024 tot de ondergrens van 505 wordt bereikt. Dat overtal ligt lager dan in eerdere schattingen, omdat het aantal niet-actieve artsen er uit werd weggezuiverd.

Pluim voor De Block

De oorsprong van de discussie ligt in de invoering eind jaren 90 van de rem op het aantal artsen dat na afstuderen een Riziv-nummer kon ontvangen. Dat nummer is nodig om het beroep volwaardig te kunnen beoefenen. Vlaanderen voerde daarom een ingangsexamen in, maar Franstalig België verzette zich daar jarenlang tegen. De voorgangster van Maggie De Block, Onkelinx, liet maar betijen. Tot groot ongenoegen van de Vlamingen.

Uiteindelijk kwam het ingangsexamen er toch nadat de federale regering ermee dreigde geen nieuwe Riziv-nummers toe te kennen zonder maatregelen om de artsenquota te respecteren. Maggie De Block ruimde op die manier de rotzooi op van Laurette Onkelinx.

Aan de goedkeuring ging een hele lijdensweg vooraf. De goedkeuring in commissie gebeurde niet zonder slag of stoot, vooral door weerwerk van de Franstalige oppositie. Nadien lang de parlementaire behandeling maandenlang stil omdat er in Franstalig België een belangenconflict in het leven werd geroepen. Ook de bespreking donderdag verliep behoorlijk pittig.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.