Minimale kwaliteitseisen komen dichterbij voor u (KB 78)

Ongeacht of u in een ziekenhuis werkt, dan wel in een privépraktijk of bij een patiënt thuis, u zult voortaan altijd aan minimale kwaliteitscriteria moeten voldoen. Dat althans staat in de nieuwe versie van KB 78 over kwaliteitsvolle praktijkvoering, waarvoor de ministerraad zopas het licht op groen zette. Nu is het wachten op het kamerdebat en de uitvoeringsbesluiten.

De hervorming van KB 78 was een van de drie grote werven van minister De Block (naast de ziekenhuisnetwerken en de hervorming van de ziekenhuisfinanciering/nomenclatuur). En het lijkt inderdaad money time, iets meer dan een halfjaar voor de federale verkiezingen. Het eerste en tweede dossier zijn nu de ministerraad gepasseerd en ook de gestandaardiseerde laagvariabele zorg boekt vooruitgang, weliswaar met nog flink wat onzekerheden.

Voor KB 78 is dus eveneens een hindernis genomen, maar veel zal afhangen van de praktische uitvoering (uitvoeringsbesluiten). "De strenge kwaliteitsnormen vandaag binnen de ziekenhuizen willen we garanderen binnen de volledige gezondheidszorg", zegt De Block.

Zo zullen zorgverleners moeten aantonen dat ze werkelijk bekwaam zijn. De patiënt moet te allen tijde kunnen rekenen op zorgcontinuïteit. Bij een wachtsysteem moeten alle zorgverleners daaraan deelnemen om zo permanentie te garanderen. Er komt voorts een centraal register waarin staat wie welke zorg aanbiedt, en met welke andere zorgverleners hij of zij samenwerkt. Zowel patiënten als zorgverleners zullen toegang krijgen tot dit register.

Dynamisch portfolio en patiëntendossier

Het visum dat zorgverleners krijgen nadat ze hun diploma hebben behaald, wordt aangevuld. Met dat dynamisch portfolio zullen zorgverleners kunnen aantonen dat ze zich continu bijscholen. Zo'n portfolio geeft zorgverleners meer flexibiliteit om interdisciplinair samen te werken en taken logisch onder elkaar te verdelen.

Het wetsontwerp schrijft verder voor wat een patiëntendossier minimaal moet inhouden en aan welke vormvereisten het moet voldoen. Vandaag blijken die dossiers immers niet altijd even kwaliteitsvol. Ook komt er meer duidelijkheid over wie bepaalde gezondheidsgegevens mag zien en wie niet.

Anticiperen op teleconsultatie 
Als zorgverleners hun patiënten helpen vanop afstand – telegeneeskunde – moeten ze dezelfde kwaliteitsvereisten respecteren als bij een fysiek contact. Ook daaraan is gedacht.

Minister De Block: “Met deze ‘kwaliteitswet’ anticiperen we ook op nieuwe ontwikkelingen. Zo schrijven we in dat als op een bepaald moment een wettelijk kader komt voor teleconsultaties, dezelfde kwaliteitsvereisten van kracht zullen zijn als voor fysieke contacten tussen patiënten en zorgverleners. Want de patiënt moet altijd en overal op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen, ongeacht wie die zorg toedient of hoe dat gebeurt.”

De nieuwe "kwaliteitswet" legt tot slot bijkomende voorwaarden op rond anesthesie voor ingrepen buiten de muren van het ziekenhuis zoals in de esthetische geneeskunde.

Een federale commissie zal erop toezien dat zorgverleners de kwaliteitsvereisten naleven.

Lees ook: op weg naar een hoge raad voor gezondheidsberoepen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.