“Papierloos” voorschrijven na de zomervakantie: waarom?

Na de zomervakantie, vanaf 15 september, kan elke arts papierloos geneesmiddelen voorschrijven. Sommigen kunnen dat al sinds 1 juni. Recip-e (1) zet nog eens op een rijtje wat dematerialisatie betekent voor u als arts.
Als arts bent u sinds 1 januari 2020 verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven
(behalve in specifieke uitzonderlijke situaties). Dat neemt niet weg dat u nog steeds een papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeeft met de patiënt met daarop de welbekende RID-code.

Sinds 1 juni kunnen sommige artsen dat papieren bewijs evenwel achterwege laten, afhankelijk van het softwarepakket dat ze gebruiken. Daarmee is de laatste fase van de dematerialisatie van het voorschrift ingegaan. Vanaf 15 september kunnen álle artsen gedematerialiseerd voorschrijven.

Dematerialisatie: voordelen voor de arts
- Doordat het hele proces van voorschrijven volledig digitaal kan (níet moet), wordt de
administratie efficiënter en kunt u meer tijd besteden aan de patiënt. Problemen met bijv.
verloren voorschriften worden ook verloren tijd met een papierloos voorschrift.
- Het systeem zal voor elk geneesmiddel een apart voorschrift maken. Op die manier kan het
medicatieschema vlot geüpdatet worden. De patiënt krijgt zo ook de mogelijkheid krijgt om
verschillende geneesmiddelen bij verschillende apotheken te reserveren. Bij een papieren
bewijs van elektronisch voorschrift zullen tot vier geneesmiddelen op één A4 kunnen komen.
- Als arts krijgt u te zien of de patiënt een voorgeschreven geneesmiddel effectief heeft
afgehaald of niet. Zo kunt u een betere inschatting van de therapietrouw maken. Als
patiënten geneesmiddelen niet afhalen, kunt u daarover in gesprek gaan met hen.
- Dematerialisatie biedt mogelijkheden om patiënten vanop afstand te helpen. Stel dat een
patiënt dringend een nieuw voorschrift nodig heeft maar door omstandigheden niet fysiek bij
u kan langskomen, dan kunt u hem of haar vanop afstand uit de nood helpen.
- Patiënten kunnen hun openstaande voorschriften vandaag al online raadplegen, o.a. via het
federale portaal www.mijngezondheid.be. Vanaf 15 september krijgen ze meer
mogelijkheden. Zo zullen ze samen met u kunnen bepalen om een bepaald voorgeschreven
medicijn niet te laten zien aan de apotheker (met behulp van de zogenaamde VISI flag). Dat
betekent een hele vooruitgang op het vlak van privacy. Patiënten zullen ook geneesmiddelen
kunnen reserveren bij een apotheek naar keuze.

Keuze, geen verplichting voor de patiënt

De patiënt zal altijd zélf kunnen kiezen om wel of geen papierloos voorschrift te ontvangen. Zeker in het begin wordt het belangrijk om uw patiënten te begeleiden in die keuze. Het is ook aan te raden om in de opstartfase steeds een papieren bewijs van elektronisch voorschrift mee te geven bij wijze van zekerheid, ook als de patiënt een papierloos voorschrift vraagt.

Is de patiënt voldoende digitaal onderlegd, dan is het aan hem of haar om al dan niet te
kiezen voor een papierloos voorschrift. Het is belangrijk dat u zich er als arts van vergewist
dat de patiënt weet hoe hij of zij het digitale voorschrift kan raadplegen en hoe hij of zij met
dat voorschrift de medicatie kan afhalen.

Praktisch, beknopt
- Aan een “niet-digitale patiënt” blijft u uiteraard sowieso een papieren bewijs van
elektronisch voorschrift meegeven.
o U geeft de patiënt een papier bewijs mee. De patiënt kan de medicatie desgewenst
ophalen met zijn eID of rijksregisternummer (indien de apotheek de eID de voorbije
15 maanden heeft ingelezen) of met een digitale tool.
o U geeft de patiënt een code mee waarmee hij of zij een digitaal bewijs van
voorschrift kan ophalen. Niet alle softwarepakketten zullen deze optie aanbieden.
o De patiënt haalt de medicatie op in de apotheek met de eID / het
rijksregisternummer of met een digitaal bewijs dat hij of zij zelf oproept via een
webapp of mobiele toepassing. Aan deze patiënt hoeft u niets mee te geven.

(1) De vzw Recip-e is het “multidisciplinaire” team dat het elektronisch voorschrift mee mogelijk helpt maken in de Belgische gezondheidszorg.
De vzw bestaat uit vertegenwoordigers van alle zorgverstrekkers die in het Verzekeringscomité van het Riziv zetelen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen met dr. Marc Moens als voorzitter. Sinds april 2019 wordt Recip-e geleid door dr Apr Katrien Thorré.

> Artikel in MediSfeer over papierloos voorschrijven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Paul GENTENS

    30 augustus 2021

    Wat met gepensioneerde artsen die willen blijven met papieren voorschrift werken en geen digitaal programma hebben? Dr Marie-Noëlle Van Thienen