Leerstoel ‘Zorg en Natuurlijke Leefomgeving’ aan de Universiteit Antwerpen

Met kennis over de interactie tussen gezondheid en natuurlijke leefomgeving kan men heel wat doen, ook in de eerstelijnszorg. Maar een aantal mogelijkheden op het vlak van implementering blijven onbenut. De leerstoel ‘Zorg en Natuurlijke Omgeving’ beoogt daar verandering in te brengen.

Het is een initiatief van ELIZA (Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen, Universiteit Antwerpen) en de Provincie Antwerpen. “De leerstoel is een vervolg op het project ‘Licht op groen’, dat al bijna twee jaar loopt en eind dit jaar afgerond wordt”, zegt projectleider en milieuwetenschapper Hans Keune.

Contact met de natuur kan leiden tot gezondheidswinst, maar kan ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. “Eigenlijk zouden beide aspecten het best in een geïntegreerde benadering behandeld worden”, aldus Hans Keune. “Als men bijvoorbeeld een project voor vergroening van een stad opstart, moet men daar alle implicaties van kennen. Via literatuurstudie maar ook via gesprekken met mensen uit de gezondheidssector en uit de natuursector gaan we na hoe veldwerkers daar tegenaan kijken. Vinden ze dat onderwerp relevant? Wat zien ze als kansen en belemmeringen? Dat zijn we momenteel met ‘Licht op groen’ aan het inventariseren.”

De leerstoel ‘Zorg en Natuurlijke Leefomgeving’ richt zich vooral tot actoren die het thema van interactie tussen gezondheid en natuur kunnen opnemen en verder uitwerken. Dat zijn dus vooral medewerkers uit de zorg- en de natuursector, maar ook bijvoorbeeld personen die betrokken zijn bij ruimtelijke planning.

De wetenschappers die het project dragen zijn hoofdzakelijk verbonden aan ELIZA – Hans Keune incluis, maar er is uitbreiding in het verschiet. ‘Licht op groen’ beschikt over een netwerk, dat onder andere Domus Medica, beleidsverantwoordelijken en mensen uit de praktijk omvat.

De leerstoel gaat van start in 2019, maar de inauguratiezitting vindt plaats op 28 maart. Verschillende lezingen zullen de thematiek te kaderen. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen, zijn het belang van biodiversiteit voor onze gezondheid en het belang van contact met de natuur voor de ontwikkeling van het immuunsysteem bij het kind.

Leidinggevende figuren binnen de universiteit zullen hun steun aan het project komen toezeggen. Onder hen prof. Paul Van Royen, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Meteen is de inauguratie een netwerkmoment, waarbij professionals die openstaan voor een actieve medewerking, zich kunnen aanmelden.

“Huisartsen die belangstelling hebben voor het effect van contact met de natuur op de gezondheid, kunnen wij wetenschappelijk ondersteunen, om de effecten ook daadwerkelijk te monitoren”, geeft Hans Keune aan. “We kunnen die huisartsen in contact brengen met gelijkgestemde collega’s of met experts uit de natuursector. En terreinstudies, waarbij huisartsen gegevens verzamelen, zijn een optie.”

Klik hier voor meer informatie over de inauguratiezitting. En lees meer in onze krant van 15 februari.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.