"Nationaal meldpunt medische fouten is goed idee" (Orde der Artsen)

Het voorstel om een nationaal meldpunt voor medische fouten op te starten, is een goed idee, zegt Michel Deneyer van de Orde der Artsen. "Er is een nieuwe tendens die vraagt om meer transparantie". Het voorstel, vandaag in De Morgen en Het Laatste Nieuws, werd eerder al gelanceerd op de site van De Specialist.

Het is afkomstig van Michel Bafort. Er sterven in ons land meer mensen door medische fouten en incidenten in ziekenhuizen dan door het verkeer: op zich niets nieuws maar voor velen toch een eyeopener. Een nationaal orgaan zou moeten helpen om het beleid aan te passen en om de fouten die te voorkomen zijn, eruit te halen, bepleit dr. Bafort.

"Vroeger, zo'n dertig tot veertig jaar geleden, werden medische fouten een beetje weggemoffeld. Men had ook schrik dat het melden van een fout voor de verzekeringen ging gelden als een schuldbekentenis", verklaart Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen.

'Geen vrijgeleide'

Belangrijk in het voorstel is dat elke arts of verpleegkundige die iets meldt, vrijgesteld zou zijn van een sanctie door de ziekenhuisdirectie. Ook dat keurt Deneyer goed, "maar dat mag ook geen vrijgeleide zijn. De geneeskundigen moeten in de eerste plaats als een goede huisvader handelen".

Een nationaal meldpunt zou alle data kunnen verzamelen en bekijken of er nationale richtlijnen uitgevaardigd moeten worden. "Er moet daarbij ook aandacht zijn voor lokale initiatieven zoals verplichte meldpunten in huisartskringen en ziekenhuizen", voegt Deneyer nog toe.

In het algemeen is er volgens de ondervoorzitter van de Orde der Artsen een duidelijke vraag naar meer transparantie in het geval van medische fouten. Het werd daarom volgens Deneyer ook opgenomen in de nieuwe Code van medische deontologie, die vorig jaar werd opgetekend. "Bij een incident of een ongewenste gebeurtenis dient de arts open te zijn en een eerlijk gesprek te voeren met de patiënt", staat er te lezen.

Lees ook: medische-incidenten-voorstel-voor-een-nieuw-meldsysteem

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.