Netwerken: gemeenschappen dicteren de wet

Een gezamenlijke persmededeling van alle betrokken gezondheidsministers in dit land zet de bakens uit over de netwerkvorming. Het lijkt er sterk op dat de gemeenschappen - zeker Vlaanderen - hun zin krijgen zodat minister De Block haar netwerkhervorming kan vrijwaren.

Eerste opvallend element: het duurde bijna drie dagen vooraleer er uiteindelijk een definitieve gemeenschappelijke persmededeling werd vrijgegeven. Een indirecte aanwijzing dat er inderdaad heel wat spanning in de lucht hing, vooral veroorzaakt door de verstrakking van het beleid van bovenaf. Zie hiervoor ons opiniestuk van vorige week. 

De persmededeling zelf is getekend door het legertje gezondheidsministers dat ons land rijk is: Alda Gréoli (ook voorzitter van de conferentie), Maggie De Block, Jo Vandeurzen, Guy Vanhengel, Didier Gosuin, Cécile Jodogne, Rudy Demotte en Antonios Antoniadis.

Wat werd er afgesproken? Iedereen blijft zich engageren om tot locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken te komen. Dat moet een pak van het hart zijn van minister De Block, want die wil uiteraard een van haar paradepaardjes niet zien sneuvelen voor de verkiezingsmeet.

'Streven naar 25 netwerken'

Verder is in het strakke tijdsschema 26 maart de volgende deadline (interministeriële conferentie Volksgezondheid). Maggie De Block wil dan eindelijk uitpakken met het beloofde juridische werk (eigenlijk al met flink wat vertraging): het voorontwerp van wet voor een eerste lezing, voorgelegd aan de ministerraad. Ze rekent daarvoor op de gemeenschappen ('gefedereerde overheden') die met de inrichtende machten van de ziekenhuizen het netwerkpad effenen. Dat moet leiden tot een netwerkorganisatie 'die streeft naar de initiële doelstelling' van De Block: 25 locoregionale netwerken.

Let op de formulering: 'streven naar 25 netwerken' waarmee nog steeds de deur op een kier staat naar meer netwerken dan die initiële doelstellling. En waarmee vooral de gemeenschappen - zeker Franstalig België - ruimte blijven scheppen voor zichzelf. 

En dan volgt de belangrijkste zin in de mededeling: "De toekomstige programmatie van zorgopdrachten zal rekening houden met de reële en geobjectiveerde zorgbehoeftes en zal niet gekoppeld worden aan de netwerken maar aan patiëntenpopulaties."

Dit is het glasheldere schot voor de boeg dat er al een tijdje zat aan te komen. Het sein van bovenaf dat de teugels aanhaalt: het dynamisme van het werkveld bottom-up betekent niet dat om het even wat toegelaten is. Voor Vlaanderen moet alles sporen met wat minister Vandeurzen plant op basis van de patiëntenpopulaties en de eerstelijnszorgzones. Die lijnen in de netwerken primeren op wat zich al spontaan gevormd had tussen ziekenhuizen onderling. Minister Vandeurzen wil zich ongetwijfeld indekken tegen mogelijke 'ontsporingen' op dat vlak.

Thematische werkgroepen

Verder pikt de persmededeling in op wat al eerder werd aangekondigd in de omzendbrief van De Block en Vandeurzen: de oprichting van thematische werkgroepen om de volgende partijen op elkaar af te stemmen:

  • de federale overheid,
  • de gefedereerde overheden
  • de belanghebbenden

Drie prioritaire locoregionale zorgopdrachten of thema's komen in het vizier:

  • ouder wordende populatie;
  • moeder en kind;
  • spoedeisende hulp.

Tot slot wordt ook het sociaal overleg met het betrokken ziekenhuispersoneel verdergezet (na de recente betoging die de onrust over de nakende ziekenhuisnetwerking kanaliseerde).

 

 

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.