Ontwerp gestandaardiseerde laagvariabele zorg passeert ministerraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister De Block een ontwerp koninklijk besluit goed met de uitvoeringsmodaliteiten van de wet gestandaardiseerde laagvariabele zorg.

In een eerste fase worden enkel de honoraria van de zorgverleners in een globaal bedrag gebundeld. In de komende jaren zullen ook de andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld geneesmiddelen, verblijfsvergoeding via het budget van financiële middelen) worden geïntegreerd.

Het ontwerp bepaalt de volgende uitvoeringsmodaliteiten:

  • de aanduiding en definitie van de laagvariabele patiëntengroepen
  • de verstrekkingen en verblijven die niet gedekt zijn door het globaal prospectief bedrag
  • de berekeningsmethode van het globaal prospectief bedrag per opname, voor elk van de laagvariabele patiëntengroepen
  • de jaarlijkse herberekening van het globaal prospectief bedrag per patiëntengroep
  • het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor de verstrekkingen die worden vergoed via het globaal prospectief bedrag
  • de datum van inwerkingtreding, met name 1 januari 2019

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.