Ook langs psycholoog op medisch onderzoek

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is blij met de ruimte die vrijkomt doordat het aantal medische onderzoeken vanaf volgend schooljaar verminderd wordt. Wel wil het meer duidelijkheid over wat er precies bedoeld wordt met de verhoogde aandacht voor het psychosociale welzijn van de leerlingen tijdens die onderzoeken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil het medisch onderzoek vanaf volgend schooljaar hervormen. Het aantal keer dat leerlingen tijdens hun schoolcarrière op medische controle moeten, zal teruggeschroefd worden van zeven naar vijf. De onderzoeken gebeuren dan in de eerste kleuterklas, in het eerste, vierde en zesde leerjaar en in het derde middelbaar. Tegelijk zal er meer gefocust worden op de mentale gezondheid van het kind, en ouders zullen aangemoedigd worden om drie onderzoeken bij te wonen.

CLB-directeur Stefan Grielens vindt het positief dat tijdens de onderzoeken naar meer dan "de oren en poten" kan gekeken worden. Maar wat die verhoogde aandacht voor de mentale gezondheid precies moet inhouden, is hem momenteel niet duidelijk. "Wil dat zeggen dat er ruimte is voor een vraag en ruimte om daar aandacht aan te besteden, of gaat het om een statische screening om zicht te krijgen op het psychosociale welzijn van onze jeugd?", vraagt hij zich luidop af. Tegenover die screening naar psychologische aandoeningen staat Grielens afkerig, omdat hij niet wil dat op die manier een soort van selffulfilling prophecy ontstaat.

Het verminderen van het aantal onderzoeken naar vijf vindt de directeur een goede zaak. Dat jongeren maar één keer gecontroleerd worden in het middelbaar acht hij niet problematisch. "In het ontwerp van het decreet leerlingenbegeleiding staat duidelijk dat scholen in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor leerlingenbegeleiding. Zij moeten nadenken over hoe signalen van problemen op tijd herkend kunnen worden. Dan hoef je niet te wachten op dat onderzoek", aldus Grielens.

In negen CLB's van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt het nieuwe systeem momenteel uitgetest, met hoge betrokkenheid van de ouders. "Doel is om ouders te bevestigen en te versterken, als dit nodig zou zijn, in hun opdracht van het ouderschap. De rol van de ouders in het gezond (geestelijk) opgroeien van kinderen is cruciaal", stellen de CLB's van het GO!.

Het proefdraaien moet eventuele knelpunten maar ook opportuniteiten blootleggen, zodat aanbevelingen geformuleerd kunnen worden. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, lijkt alvast te geloven in het nieuwe systeem. "Een gegarandeerd aanbod van vijf vastgestelde contactmomenten voor alle kinderen en jongeren heeft een sterk preventieve waarde die het gezond opgroeien en ontwikkelen kan ondersteunen", zegt Verdyck. "Ouders worden hierbij een belangrijke partner voor het CLB, in het bijzonder tijdens het eerste consult van de jonge eerste kleuter."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.