Orde: "Internetverkoop geneesmiddelen loopt uit de hand"

Opmerkelijk: de Orde van Artsen stuurt een advies samen met de Orde der Apothekers en de vertegenwoordigers van de Vlaamse en Franstalige patiënten om te waarschuwen voor de verkoop van geneesmiddelen op internet. Twee jaar geleden waarschuwde De Specialist voor dergelijke praktijken in Hautekiet (radio 1).

Dat gebeurde naar aanleiding van dit artikel over dokteronline. Deze site is nog steeds actief.

De patiëntenverenigingen en de beroepsordes willen hun leden, en in ruimere zin de gemeenschap, er nu van bewust maken dat de verkoop van geneesmiddelen via internet uit de hand loopt, heet het.

Waarom? Eerst en vooral is de verkoop van geneesmiddelen afgeleverd op voorschrift in België niet toegelaten op internet. Wel heb je online-apotheken die hun site bekend moeten maken aan de Orde der Apothekers en aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). De lijst hiervan is hier in te zien. Dergelijke sites mogen niet gereduceerd worden tot een commerciële ruimte en de deontologie respecteren.

Het advies wijst erop dat buiten het wettelijke circuit kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van de via internet verkochte geneesmiddelen aan de controle van de bevoegde overheden ontsnappen. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en zijn financieel nadelig. De patiënt wordt evenmin ingelicht over gebruik, samenstelling, ongewenste bijwerkingen. Mogelijk komt ook nog de privacy van de patiënt in gevaar.

Arts en/of apotheker moeten de patiënt beschermen bij geneesmiddelengebruik en medische behandelingen. Dat geldt in dit geval niet.

Malafide artsen

Sommige sites omzeilen dit alles door geneesmiddelen, al dan niet onderworpen aan een voorschrift, te verkopen waarbij ze zich laten bijstaan door artsen om het vertrouwen van de patiënt te winnen. Dit vertrouwen riskeert beschaamd te worden aangezien de beroepskwalificaties en de bevoegdheid om uit te oefenen van deze artsen meestal onmogelijk te controleren zijn. Soms geven deze deze artsen online raad of leveren ze zelfs geneesmiddelenvoorschriften af.

De patiënt moet er zich van bewust zijn dat het de arts die samenwerkt met een verkoopwebsite, aan professionele onafhankelijkheid ontbreekt. Daarom moeten in België de twee activiteiten volledig onafhankelijk van elkaar uitgeoefend worden. Daarom kan de patiënt best eerst nagaan welke rechtsmiddelen hij heeft bij een schadegeval en wat de dekking is van de beroepsaansprakelijkheid van de verantwoordelijke van de verkoopwebsite en van de arts.

Voorschrift waardeloos

Tot slot beantwoordt het medisch voorschrift of het advies, zonder rechtstreeks contact met een patiënt die de arts niet kent en zonder dat het voorschrift gepaard gaat met een globale en continue zorg voor de patiënt, niet aan de kwaliteitsvereisten van de zorg.

Nuttige tips

Tips in dit verband krijgt de patiënt via de infocampagne over het thema “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!” van het FAGG. U vindt ze hier.

Verder is er deze brochure die best gelezen wordt vooraleer geneesmiddelen te kopen via internet.

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.