Pilootprojecten chronische zorg: kandidaturen indienen vanaf 18 augustus

De klok werd even stilgelegd omdat het KB voor de pilootprojecten moest worden bijgeschaafd. Maar vanaf 18 augustus kunnen de consortia hun kandidatuur stellen. De dossiers zullen tussen 18 september en 18 december worden onderzocht door een jury. De kandidaten zullen de gelegenheid krijgen hun dossier te verdedigen.

In juni was het KB tegengehouden door de Raad van State. De bezwaren waren van administratieve en wettelijke aard, zonder verband met het concept van de pilootprojecten. Chroniccare, de cel die de pilootprojecten coördineert, meldt nu dat de nieuwe versie op 18 augustus in het Staatsblad zal worden gepubliceerd.

De dossiers van de kandiderende consortia zullen eerst worden onderzocht door een jury. Hierin zetelen vertegenwoordigers van het Riziv, de FOD Volksgezondheid, de ziekenfondsen, patiëntenverenigingen en zorgverleners, onder wie de artsen. Daarna vindt een gesprek met vertegenwoordigers van de consortia plaats. Op 18 december worden de conclusies van de evaluatie aan het Verzekeringscomité van het Riziv voorgelegd.

Een systeem voor gegevensdeling binnen de projecten zit eraan te komen. Het zal worden uitgerold tussen januari 2018 en maart 2019, onder de naam ‘Tetrys’. Oorspronkelijk zullen de beschikbare tools relatief eenvoudig zijn, maar de bedoeling is op termijn tot een volwaardige gegevensdeling tussen alle actoren, incluis de patiënt, te komen.

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @MediSfeer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.