Psycholoog volstaat niet altijd om te oordelen over integriteit patiënt (Orde)

De aanwijzing van een psycholoog als enige deskundige in een juridisch dossier om de aantasting van de fysieke en psychische integriteit te beoordelen, volstaat niet altijd. Soms moet men de hulp van een specialist inroepen.

De Orde argumenteert die stelling als volgt: de deskundige mag een aantal vereiste handelingen die nodig zijn voor het deskundigenonderzoek niet uitvoeren als hij niet  over de vereiste beroepstitel of de nodige competenties beschikt. Ten tweede mag hij sommige handelingen evenmin veronachtzamen door de grenzen van zijn competenties.

Stel dat het deskundigenonderzoek gepaard gaat met handelingen waarvoor de competentie van verscheidene beroepen vereist is. Dan moet het opgesplitst worden tussen meerdere deskundigen of dient de aangewezen expert de hulp in te roepen van een domeinspecialist.

Specialist (inclusief huisarts)

Verder verwijst de Orde naar KB 78 van 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Dat zegt dat als een letsel of een ziekte beoordeeld moet  worden door een deskundigenonderzoek, de deskundige een arts moet zijn (artikel 3). De deskundige niet-arts mag in geen geval een opdracht vervullen die onder de uitoefening van de geneeskunde valt; indien tijdens de opdracht blijkt dat bij de beoordeling medische elementen komen kijken, moet hij een beroep doen op een gespecialiseerde arts om hem in te lichten.

Nu is de kans wel groot dat er binnenkort een nieuwe versie van KB 78 wet wordt, maar intussen geldt nog steeds de oude versie.

Overigens kan het bij een aantasting van de fysieke en psychische integriteit noodzakelijk zijn om andere aspecten te beoordelen, meent de Orde. “Zo is de aanwijzing gerechtvaardigd van een psycholoog voor de beoordeling van de psychologische of psychotechnische gevolgen (cognitieve stoornissen door schedeltrauma’s, psychisch-affectieve stoornissen, beoordeling van chronische pijn, enz.) of van een ergoloog om te bepalen welke beroepen het slachtoffer nog kan uitoefenen en wat zijn concurrentievermogen voor deze beroepen op de arbeidsmarkt is.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Roland CLAUWAERT

    28 september 2018

    wat geldt voor een arts moet ook gelden voor een psychoog. Ik bedoel: als iemand als expert wil meepraten over gezondheid moet hij zichzelf ook scholen op de relevante gebieden. waarom geven we de psycholoog niet de kans om na zijn studie psychologie zich te specialiseren in de geneeskunde en de titel psycholoog-arts te verwerven?
    het is niet houdbaar om strakke grenzen tussen psyche en soma te defigneren en beide gebieden maken deel uit van gezondheid. de patient kan er volgens mij alleen maar beter van worden.
    Roland