Rob van den Oever - Marc Moens binnen de medicomut

Redevoering uitgesproken door dr. Rob van den Oever, tijdens het eresymposium voor dr. Marc Moens in Mechelen, georganiseerd door het Vas met steun van De Specialist en Medisfeer.

"Hoewel de jubilaris zijn naam moet delen met een kleine 157 andere Marc Moensen – de auto-expert van verzekeraar AXA, de zaakvoerder van het broodjeshuis Moens, de HR-manager van AZ Sint-Blasius, verschillende salesmanagers… - is er voor ons maar één Marc Moens: de deze."

"Hij startte zijn loopbaan als klinisch bioloog. De klinische biologie is een discipline die zich bij uitstek leent om zich daarnaast nog met tal van andere voltijdse activiteiten bezig te houden…"

"Vanaf het begin van zijn carrière heeft dokter Moens zich met een verbluffende energie en met zijn geleidelijk legendarisch geworden dossierkennis ingezet voor zijn beroepsgenoten. Niet alleen voor klinisch biologen en collega-specialisten van zijn ziekenhuis Imelda als adjunct-diensthoofd klinische biologie en sterkhouder van de medische raad, en enkele jaren later ook in de beroepsvereniging van de klinisch biologen en via het artsensyndicaat in de Technisch Geneeskundige Raad (TGR) en de medicomut."

"Hij was goed omringd door ervaren grote leermeesters van Bvas zoals Louis Beckers, Toon Malfliet en misschien in iets mindere mate de legendarische André Wynen, en zijn Franstalige duopartner Jacques de Toeuf."

"Hij begreep zeer snel dat de TGR hét instrument bij uitstek is om de nomenclatuur uit te breiden en aan te passen en dat de medicomut het uitgelezen orgaan is om de middelen vrij te maken om de nieuwigheden van de nomenclatuur in de praktijk te kunnen brengen. Hij werkte ook de enig juiste methodologie uit om binnen de TGR de uitbreidingen en aanpassingen tot een goed einde te brengen."

"In de medicomut heeft Marc Moens bij de voorbereiding van akkoorden 30 jaar lang een bepalende rol gespeeld voor huisartsen en specialisten, ook met een stemmenmeerderheid op de artsenbank, noodzakelijk om deze voorstellen te kunnen doordrukken."

"Als geen ander voor hem heeft dr. Moens ook de invloed beseft van de media en de medische pers en steeds zeer goed de informatiedeling verzorgd vanuit de Bvas. Waarbij hij ook zijn status als aangewezen aanspreekpunt concrete vorm wist te geven."

"De medicomut is door hem ook steeds verdedigd als een exclusief bipartite-orgaan en hij heeft er zich altijd tegen verzet dat men dat probeerde uit te breiden naar andere partijen. Hij zag  in dat overleg maar tot uiting kan komen via overtuigende en goed gedocumenteerde argumenten dan een conflictmodel. Op hun beurt hebben de bevoegde autoriteiten van het Riziv en de FOD Volksgezondheid en de lange rij van 28 opeenvolgende ministers steeds in Marc Moens tijdens diens lange carrière een waarachtig vertegenwoordiger van het artsenkorps gezien en hem steeds gerespecteerd."

"Ik heb dr. Moens in zijn lange carrière ook nooit gemakkelijk boos zien worden. Hij gebruikte wel dikwijls de uitroep: “Dit is schandalig!” maar dat was eigenlijk om zijn betoog kracht bij te zetten. Hij werd maar boos als een gemaakte afspraak niet werd nagekomen of wanneer een overheid beslissingen nam zonder overleg."

"Vermeldenswaard is verder dat hij zijn artsensyndicaat heeft uitgebouwd tot een nationaal eendrachtige, geordende en efficiënte structuur."

"Zijn er dan geen bekommernissen die hij overhoudt? Jawel. Het permanente gebrek aan middelen en de besparingen, de onderfinanciering van de ziekenhuizen waardoor het risico vergroot dat men afhoudingen doet van de honoraria, de evolutie van de ziekenhuisnetwerken, en inderdaad al vermeld: de forfaitarisering in de vergoeding van de medische activiteiten. Legendarisch is zijn viscerale afkeer van de medische huizen en de forfaitaire vergoedingen die daar worden gehanteerd."

"In de indrukwekkende lijst van commissies waarin hij zetelde, heeft dokter Moens zichzelf en zijn familiale leven vanaf het begin heel vaak weggecijferd. Hij pleegde ook roofbouw op zijn gezondheid. Ik heb dat in vergaderingen van de medicomut de visu meegemaakt."

"Nu hij op het einde van dit jaar de gezegende leeftijd van 70 jaar zal bereiken, hoop ik van harte dat hij de tijd krijgt en ook neemt om nog vele jaren volop en oververdiend te genieten van het leven in goede gezondheid en zijn nu eindelijk meer beschikbare tijd om zijn vreugde en geluk te kunnen delen met zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen."

"Het ga je goed, Marc Moens, niet tussen deze tientallen anderen Marc Moensen, maar deze ene grote dokter Marc Moens uit Battel, van het Imeldaziekenhuis en die van de Bvas die we allen hier zeer goed kennen en op wiens warm en gelukkig leven wij vandaag het glas willen heffen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.