Sluiting materniteiten: er ontbreken te veel stukken in dit complexe verhaal

De sluiting van een materniteit haalt niet enkel de bevallingen weg uit een ziekenhuis én een regio. De medische netwerkraad ZNG (ziekenhuisnetwerk Gent) stelt vast dat het KCE enkel keek naar de kosten-effectiviteit van de materniteiten op zich, maar de bredere context van verlening van basiszorg in een regio niet in de evaluatie meenam. 

"Als medische raad van het ZNG, ziekenhuisnetwerk Gent (AZ Jan Palfijn – AZ Oudenaarde – AZ Sint Lucas – UZ Gent), wensen wij te reageren op het KCE-rapport 323A (2019), ‘De organisatie van materniteiten in België’."

Oudenaarde bedreigd

Indien de overheid de aanbevelingen van dit rapport volgt, dan is binnen het netwerk ZNG de materniteit van het AZ Oudenaarde bedreigd in zijn voortbestaan. In de wet van 28 februari 2019 over de ziekenhuisnetwerken staat expliciet dat algemene zorgopdrachten in elk ziekenhuis van het netwerk kunnen aangeboden worden, wij zien deze algemene zorgopdrachten dan ook als basiszorg.

Basiszorg moet vlot toegankelijk zijn voor alle patiënten binnen het netwerk en dus ook geografisch correct gespreid blijven binnen het netwerk.  Een laagdrempelige mogelijkheid tot verwijzing naar specialisten die deze basiszorg aanbieden komt ongetwijfeld ook de werking van de huisartsenpraktijken binnen de regio ten goede.

Wij zijn ervan overtuigd dat door het sluiten van de materniteit van het AZ Oudenaarde deze basiszorg in het gedrang komt. Niet enkel de bevallingen zullen verdwijnen maar ook het aanbod aan gynaecologie en pediatrie zal verdwijnen. Het zal onmogelijk worden om in het betreffende ziekenhuis nog kwalitatief goed opgeleide specialisten in één van beide disciplines aan te trekken.

Door het verdwijnen van de activiteit pediatrie dreigt ook het hele zorgaanbod voor kinderen in het gedrang te komen want zonder permanent toezicht van een pediater kunnen geen ingrepen op kinderen doorgaan (KB 25 november 1997). De basiszorg voor onze patiënten, en dan vooral de sociaal zwakkere en/of minder mobiele patiënten zal dus in een deel van ons netwerk niet meer gegarandeerd zijn.

Basiszorg duidelijk omschrijven

We stellen met andere woorden vast dat het KCE enkel gekeken heeft naar de kosten-effectiviteit van de materniteiten op zich maar de bredere context van de verlening van de basiszorg in een regio niet in de evaluatie meegenomen heeft. Er ontbreken te veel stukken in dit complexe verhaal.

Vooraleer conclusies te trekken uit de studie, dient de basiszorg duidelijk te worden omschreven en behoren zorgstrategische plannen te worden opgesteld per regio, op grond waarvan de zorg met optimale kwaliteit en toegankelijkheid toekomstgericht kan worden georganiseerd. 

Bekijk ook: "In kleine materniteiten vliegt geld door de vensters" (Maggie De Block, video)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.