Sociaal statuut automatisch: Riziv draait proef en vanaf 2021 ook voor artsen

Geconventioneerde zorgverleners kunnen van het sociaal statuut genieten. Dit jaar digitaliseerde en automatiseerde (deels) het Riziv de aanvraagprocedure. Sinds begin augustus zijn de evaluatieresultaten in MyRiziv beschikbaar voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. Loopt alles vlot, dan geldt de automatisering ook voor (tand)artsen vanaf 2021.

Vanaf dit jaar hoeven zorgverleners hun sociaal statuut niet meer via een papieren formulier aan te vragen. Het Riziv maakt voor hen automatisch een premieaanvraag en bijbehorend evaluatieresultaat als het over de nodige betalingsgegevens beschikt en een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn.

Het Riziv startte met de apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. Voor hen beheert het dit jaar de aanvragen voor het premiejaar 2019.

In juni 2020 kregen die zorgverleners toegang tot een 1ste versie van onze nieuwe MyRiziv-service “Sociaal statuut”,  waarin ze :

  • hun contracten konden raadplegen die de verzekeringsondernemingen hebben overgemaakt
  • informatie kregen over een aantal basisvoorwaarden waaraan ze al dan niet voldeden

De evaluatieresultaten zijn nu beschikbaar in MyRiziv. Vanaf begin augustus zijn ook de premieaanvragen 2019 en de bijhorende evaluatieresultaten in MyRiziv toegevoegd.

Dit evaluatieresultaat omvat volgende gegevens:

  • de activiteitsgegevens van de zorgverlener
  • eventuele gekende periodes van inactiviteit
  • het premiebedrag dat het Riziv op basis van deze gegevens berekende
  • Hiervoor zijn verschillende eigen en externe bronnen gebruikt, zoals de Riziv-profielgegevens (volume van aangerekende verstrekkingen) en gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

Groot voordeel: in vele gevallen is geen enkele actie nodig, maakt het Riziv zich sterk.
Dit geldt voor de volgende 2 groepen:

  • de zorgverleners die het maximumbedrag voor hun beroep krijgen (meer dan 20.000 zorgverleners, dit is 73% van de zorgverleners die recht hebben op de premie).
  • de zorgverleners waarvoor het Riziv een lager bedrag berekende, maar die hiermee instemmen omdat dat klopt met hun reële activiteit.

Via mail laat het Riziv alle betrokken zorgverleners (dus nog niet de artsen) weten dat hun evaluatieresultaat beschikbaar is in MyRiziv. Wie dat wil, heeft tot 30 september 2020 de mogelijkheid om extra informatie toe te voegen, met het oog op een eventuele herziening van het door ons berekende bedrag.

2021: (tand)artsen

Vanaf oktober beslist het Riziv definitief over de premieaanvragen en kunnen de zorgverleners dat bedrag nog betwisten. In een overgangsfase zal dat zowel digitaal als op papier kunnen.

In 2021 opent het Riziv de MyRiziv-service ‘Sociaal statuut’ ook voor artsen en tandartsen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.