Spoedhulp meer herkenbaar in strijd tegen terreur

Maggie De Block en haar acht deelstaatcollega’s uniformiseren de uiterlijke kenmerken van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) en het niet-dringend liggend ziekenvervoer. Dat zegt een protocolakkoord, afgesloten tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Het past in de strijd tegen terreur.

Duidelijke, uniforme uiterlijke kenmerken verhogen de herkenbaarheid van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH). Dat is belangrijk om de veiligheid van het zorgpersoneel, de slachtoffers en andere aanwezige burgers te garanderen, bijvoorbeeld in een noodsituatie.

Tegen terreur

Het protocolakkoord kadert binnen de antiterreurmaatregelen van de federale overheid. Na de aanslagen van november 2015 in Parijs volgde er een grondige analyse van de hulpdiensten in ons land. Een belangrijk aandachtpunt dat daarbij naar boven kwam, was de herkenbaarheid van de ziekenwagens en het personeel van de DGH.

Het akkoord legt nu een reeks uiterlijke kenmerken vast voor ziekenwagens en voor de interventiekledij van het personeel en, zowel voor dringende geneeskundige hulpverlening als voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Een overzicht:

Ziekenwagens

  • Ziekenwagens voor DGH en voor niet-dringend liggend ziekenvervoer krijgen een specifieke bestickering die zal verschillen qua grootte, kleur en plaatsing op het voertuig.
  • De basiskleur voor DGH is geel, voor niet-dringend liggend ziekenvervoer wit.
  • Enkel in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening mogen ziekenwagens uitgerust zijn met blauwe zwaailichten en sirenes.
  • Er komt een ‘intermediaire’ categorie van ziekenwagens voor niet-dringend liggend vervoer die soms dringende opdrachten uitvoeren. Deze ziekenwagens mogen zwaailichten en een sirene hebben, maar ze mogen die enkel gebruiken in het kader van een dringende opdracht.
  • Elk voertuig zal een uniek identificatienummer krijgen.

Interventiekledij

  • De kleuren van de interventiekledij zijn geel en enamel blauw.
  • De kleur van het ‘Star of Life’-symbool op de kledij van de medische urgentiediensten wordt vastgelegd: groen voor verpleegkundigen, rood voor artsen, zilver voor ambulanciers en blauw voor hulpverleners-ambulanciers.

Uitrol 

De afbakening van de uiterlijke kenmerken wordt ook wettelijk verankerd. Voor de DGH gebeurt dat federaal, voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer via de deelstaten.

De FOD Volksgezondheid coördineert de voor DGH de Europese aanbesteding, de voorbereidingen te velde en de planning voor de uiteindelijke aanpassingswerken (met aandacht voor een minimale impact op de dienstverlening). Voor deze opdracht, die tegen begin volgend jaar afgerond zal worden, trekt de federale regering 3,8 miljoen uit. De diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer hebben vanaf de aanpassing van de wettelijke teksten vijf jaar om de aanpassingen door te voeren.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.